www.SukcesNaSzpilkach.pl

Zobacz także

Pozafinansowe sposoby motywowania

pozafinansowe motywowanie pracowników
Żadna firma nie osiągnie sukcesu bez silnie zmotywowanych pracowników, gotowych poświęcić jej swój czas, zaangażowanie i wysiłek nawet w trudnych czasach. Dlatego pracodawca powinien szukać rozwiązań motywacyjnych, który stanowić będzie klucz do sukcesu jego firmy.

Pozafinansowe motywowanie pracownika polega głównie na użyciu wszelkich nieekonomicznych metod, które pozytywnie wpłyną na stosunek pracownika do wykonywanej pracy. Wielu pracowników oczekuje, oprócz godziwej płacy, potwierdzenia swojej wartości, zadowolenia z pracy, zaspokojenia aspiracji zawodowych, a także zapotrzebowania na swoją działalność.

Do skutecznych sposobów motywowania niefinansowego zalicza się:

 • informowanie nowo przyjętych pracowników o historii firmy, jej osiągnięcia i perspektywach rozwoju,ORYGINAL - pozafinansowe motywowanie pracowników
 • planowanie ścieżki kariery pracowników (dzięki temu będą oni widzieli, że manager wiąże z nimi nadzieje i w przyszłości widzi ich w strukturach firmy),
 • szkolenia pracownicze (dostosowane do potrzeb i preferencji pracowników),
 • wyjazdy integracyjne, wspólne wyjścia, które umożliwiają pracownikom lepsze poznanie się,
 • indywidualny system oceny pracowników,
 • włączanie pracowników do zarządzania firmą na przykład poprzez zarządzanie przez cele,
 • szczere i życzliwe rozmowy osobiste z pracownikami (to bardzo poprawia relacje między nimi a ich szefem),
 • pochwały na forum całego zespołu bądź firmy, ORYGINAL - pozafinansowe motywowanie pracowników
 • dyplomy, statuetki za specjalne osiągnięcia (wręczane osobiście przez bezpośredniego przełożonego, prezesa firmy, w obecności współpracowników, podczas oficjalnych uroczystości firmowych),
 • wzrost zakresu obowiązków,
 • pozwalanie pracownikom na rozwijanie własnych inicjatyw, pobudzanie ich do samodzielności, samorozwoju, a także poważne traktowanie propozycji zgłaszanych przez pracowników,
 • umożliwienie pracownikowi wyrażania swoich opinii na temat ważnych dla niego i dla całej firmy spraw, jasne przekazywanie celów i oczekiwań jakie kierownictwo stawia przed pracownikiem.

Zobacz także:

Motywowanie pracowników poprzez drobne gesty

Co demotywuje pracowników

Finansowe motywowanie pracowników


Tagi: motywowanie pracowników, pozafinansowe motywowanie pracowników, pozafinansowe formy motywowania, niematerialne sposoby motywowania pracowników, kobieta manager
comments powered by Disqus
Blog

Wzory CV