zamknij
Co demotywuje pracowników?

Co demotywuje pracowników?

0udostępnień
demotywowanie w pracy

Zazwyczaj managerowie zastanawiają się nad tym co może motywować pracowników do pracy a pomijają zagadnienia związane z przyczynami demotywacji pracowników. A warto się nad tym zastanowić, ponieważ częstą przyczyną demotywacji pracownika jest zły styl zarządzania managera.

Moja znajoma miała szefa, który nie dbał o swoich pracowników. Wiecznie był niezadowolony z pracy podwładnych – chciał, aby pracowali szybciej i jeszcze lepiej. Wielu pracowników robiło wszystko, aby sprostać jego wymaganiom. W tym gronie była również moja znajoma. Któregoś dnia powierzono jej wykonanie bardzo ważnego, dużego projektu. Na przygotowanie go dostała bardzo mało czasu. Współpracownicy powtarzali jej, że nie da rady wywiązać się z zadania w tak krótkim terminie. Ona sama miała duże wątpliwości, jednak zawzięła się i postanowiła wykonać pracę.

Poświęcała swój czas wolny, a nawet święta. Wyobraźcie sobie – jej rodzina siedziała przy świątecznym stole i opowiadała wesołe anegdoty, a ona z laptopem na kolanach, z wypiekami na policzkach, opracowywała kolejne elementy projektu. W przeddzień prezentacji projektu wróciła z firmy do domu, usiadła do komputera i skończyła pracę… o 11.00 następnego dnia, godzinę przed prezentacją projektu. Była bardzo zmęczona. Niestety po powrocie do biura nawet nie usłyszała słowa: dziękuję. Natomiast kolejnego dnia dostała od szefa kolejne wytyczne dotyczące rozbudowania projektu i kolejny krótki termin.

Sytuacja się powtórzyła. Znajoma ponownie wywiązała się z zadania, ale nie została za to doceniona. Była natomiast coraz bardziej zdemotywowana do pracy i wypalona. Odeszła z firmy po dziewięciu miesiącach pracy w niej.

Powyższy przykład pokazuje jak manager – w wyniku złego zarządzania – zdemotywował dobrego i doświadczonego pracownika.

Fotolia_11733903_Subscription_L
Fot. Fotolia.com

Jakie czynniki zatem demotywują pracowników do pracy? Oto kilka przykładów błędnego zachowania managerów:

 • publiczne krytykowanie pracownika;
 • niekonstruktywne krytykowanie pracownika;
 • demotywacja do pracy samego managera (wpływa ona negatywnie na pracę jego podwładnych);
 • brak jasno określonych celów i zadań pracownika;
 • brak indywidualnych rozmów z pracownikiem;
 • brak informacji zwrotnych na temat wykonywanej przez pracownika pracy (dotyczy to zarówno pochwał, jak i krytyki);
 • brak nagród;
 • niedostosowanie nagród do indywidualnych potrzeb pracownika;
 • niespełnione obietnice dotyczące przyznania podwyżki lub nagrody, udzielania urlopu;
 • brak jasno określonych zasad postępowania w różnych sytuacjach w pracy;
 • nieokazywanie szacunku wobec pracownika (np. kładzenie nóg na stół w czasie rozmowy z nim, niegrzeczne odzywki);
 • nierówne traktowanie pracowników (faworyzowanie jednego, niedocenianie drugiego);
 • niedocenianie pracy pracownika;
 • brak zainteresowania potrzebami pracownika;
 • powierzanie pracownikowi zadań, które są nieadekwatne do jego doświadczenia zawodowego i kwalifikacji (dotyczy to zbyt trudnych zadań oraz zbyt łatwych);
 • brak wiary w możliwości pracownika;
 • niesprawiedliwe przydzielanie zadań pracownikom;
 • niekonsekwencja w zarządzaniu (np. ciągłe zmienianie zdania co do projektu przygotowywanego przez pracownika);
 • delegowanie swoich zadań pracownikom a zajmowanie się w tym samym czasie prywatnymi sprawami (o czym pracownicy wiedzą).

Jeśli unikniesz takich zachowań, twoi pracownicy nie będę czuli się zdemotywowani z powodu twojego złego zarządzania.

motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników poprzez drobne gesty

biznesowe życzenia świąteczne

Savoir vivre – biznesowe życzenia świąteczne