zamknij
Kobiety w biznesie – stereotypy, a fakty

Kobiety w biznesie – stereotypy, a fakty

0udostępnień
4 marca 2024179Views1Komentarz
Stereotypy płci w miejscu pracy nadal się utrzymują, pomimo wielu zmian i wysiłków na rzecz równości płci. Celem tego artykułu jest zbadanie stereotypów, z którymi obecnie dalej spotykają się kobiety w biznesie, oraz przedstawienie działań, które skutecznie dążą do obalenia tych założeń. Rzucając światło na te kwestie, mamy nadzieję promować bardziej włączające i sprawiedliwe środowisko biznesowe dla wszystkich.

Pewność siebie i asertywność

Przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet w biznesie wiąże się z kwestionowaniem z góry przyjętych wyobrażeń i uprzedzeń, które powstrzymują kobiety przed osiągnięciem pełnego potencjału. Jednym z powszechnych stereotypów jest to, że kobiety nie są tak pewne siebie i asertywne jak mężczyźni, co może prowadzić do przeoczenia ich w kontekście awansów lub możliwości. Z drugiej strony, zbyt pewne siebie i asertywne kobiety są czasem postrzegane jako bezuczuciowe, wredne i egoistyczne.

Kobiety wiedzące, czego chcą, przejawiające zachowania przywódcze (np. wypowiadające się z przekonaniem, aktywnie przepychające swoje pomysły) często słyszą, że się rządzą, są chamskie, bezczelne, nieliczące się z innymi ludźmi. Natomiast przyjazne, pomocne, skromne i bardziej „ciche”  kobiety są lubiane przez współpracowników, ale za to postrzegane jako mniej kompetentne i mniej asertywne.

 U mężczyzn jest z kolei odwrotnie… Ci pewni siebie, przywódczy są postrzegani z poważaniem, a Ci bardziej wycofani, wrażliwi i przyjaźni są oceniani mniej pozytywnie i mniej kompetentnie.

Ten stereotyp powoli się zaciera, ale nie wszędzie. Nadal mamy w większości zakorzenione powyższe wzorce i zachowania, dlatego pracodawcy i pracownicy HR powinni skupić się, na tworzeniu miejsc pracy, w których płeć nie będzie weryfikatorem kompetencji.

Umiejętności i doświadczenie

Innym, ale podobnym stereotypem jest to, że kobietom brakuje niezbędnych umiejętności i doświadczenia, aby odnieść sukces w określonych branżach. To założenie jest nie tylko fałszywe, ale także podważa osiągnięcia i wkład niezliczonych kobiet, które odniosły sukces w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn. Należy pamiętać, że zdolności i kwalifikacje należy oceniać indywidualnie, niezależnie od płci. Pomocne mogą się tutaj okazać różnego typu narzędzia rekrutacyjne, które badają predyspozycje kandydata niezależnie od płci. Powodem, dla którego ten stereotyp nadal jest popularny,  jest też brak reprezentacji i włączenia społecznego na wyższych szczeblach kierowniczych i wykonawczych. Pomimo udowodnionych możliwości i osiągnięć kobiet, to nadal często napotykają one bariery utrudniające ich rozwój. Ta rozbieżność uwypukla potrzebę zwiększonego wsparcia i zmiany społecznego postrzegania, aby wzmocnić pozycję kobiet w różnorodnych branżach, w tym szczególne tych, które „z góry” przypisywane są tylko mężczyznom.

Przełamywanie stereotypów- sieci mentorskie i wsparcie

Jednym z kluczowych aspektów wzmacniania pozycji kobiet w branżach zdominowanych przez mężczyzn jest rola sieci mentoringu i wsparcia. Coraz powszechniejsze i popularniejsze programy mentorskie mogą zapewnić kobietom cenne wskazówki, porady i wsparcie ze strony doświadczonych profesjonalistów. Ponadto sieci wsparcia, takie jak kobiece grupy i organizacje biznesowe, odgrywają znaczącą rolę we wzmacnianiu poczucia wspólnoty i przynależności wśród kobiet w różnych branżach. To daje możliwości tworzenia sieci kontaktów, współpracy oraz dzielenia się wiedzą i zasobami, służąc jako platformy umożliwiające kobietom nawiązywanie kontaktów, wzajemne mentorowanie się i wspólne opowiadanie się za równością płci i włączeniem w świecie biznesu. Aktywnie uczestnicząc w programach mentorskich i przyłączając się do sieci wsparcia, kobiety mogą uzyskać dostęp do bogactwa wiedzy i wskazówek.

Podsumowanie

Choć pozycja kobiet na przestrzeni wielu lat mocno się poprawiła, to nadal pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o przełamywanie stereotypów i uprzedzeń istniejących w świecie zawodowym. Utrwalanie stereotypów nie tylko utrudnia rozwój kobiet, ale także tłumi innowacje i różnorodność w świecie biznesu. Rozwiawszy te błędne przekonania i wspierając kobiety w ich wysiłkach zawodowych, możemy stworzyć bardziej włączający i odnoszący sukcesy krajobraz biznesowy dla wszystkich. Wspólnie pracujmy nad przyszłością, w której płeć nie będzie już przeszkodą w osiągnięciu sukcesu w biznesie. 

Jaki olejek do paznokci jest najlepszy?