zamknij
Pokolenie Y. Jak zarządzać młodą kadrą?

Pokolenie Y. Jak zarządzać młodą kadrą?

0udostępnień

Pokolenie Y to w Polsce osoby urodzone pomiędzy 1984 a 1997 rokiem. Wychowując się w czasie przemian gospodarczych i narodzin internetu, tzw. milenialsi dorastali w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych, a ich szczęście leży w ich własnych rękach. Tymczasem okazuje się, że potrzebna im pomoc. Jaka?

Są wykształceni i pewni siebie. Często przypisuje się im nawet takie cechy, jak zuchwałość i narcyzm. Jako przyczynę często podaje się przywiązanie do realiów, którymi żyli rodzice pokolenia Y. W odróżnieniu od okresu pełnego szans stwarzanych przez rodzący się kapitalizm, a co za tym idzie, również obietnicy poprawy jakości życia, dorosłość nie przywitała milenialsów w podobny sposób. Skutek? Wysokie oczekiwania, nieumiejętność przystosowania się do reguł stawianych przez pracodawców i finansowe uzależnienie od rodziców, a w konsekwencji opóźniona chęć wejścia w dorosłość. Oto problemy, z którymi boryka się pokolenie Y, a jakie są jego mocne strony?

Przydatne cechy milenialsów

Niekwestionowaną zaletą milenialsów jest znajomość języków obcych, wyższe wykształcenie i doskonała znajomość nowych technologii. To pierwsze pokolenie, które w rzeczywistości wirtualnej czuje się jak w domu. Dzięki temu osoby generacji Y są w stanie nie tylko szybko dotrzeć do każdej informacji, ale skutecznie radzić sobie z powierzonym zadaniem, o ile dany problem należy do standardowych i nie wymaga improwizacji.

Jedną z najważniejszych wartości pokolenia Y jest komfort życia. Zasada “być, a nie mieć” objawia się dbałością o oddzielenie czasu pracy od czasu wolnego (work-life balance). Jednym z elementów zadowolenia z życia jest silna potrzeba odczuwania życiowej satysfakcji, a więc poszukiwanie szans na rozwój. Dlatego milenialsi, jako obywatele świata, w poszukiwaniu lepszych warunków życia, nie mają problemu ze zmianą kraju zamieszkania, czy odnajdywaniem się w pracy w międzynarodowym środowisku. Jak umiejętnie wykorzystać potencjał tego typu pracowników?

Motywacja na miarę pokolenia Y

W pracy z pokoleniem Y najważniejsza jest odpowiednia motywacja. Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z braku przywiązania milenialsów do swojej firmy czy pracodawcy. W dobie niedoboru umów o pracę, braku perspektywy wsparcia emerytalnego, generacja Y przyzwyczajona jest do ciągłych zmian, w których to realiach, lojalność na rynku pracy po prostu się nie opłaca.

Fot. Fotolia.com

Co ciekawe, dla milenialsów wynagrodzenie nie jest tak wysokim priorytetem jak właśnie jakość życia. Ważne jest zatem, aby pracownikom pokolenia Y zapewnić możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i szkoleń. Same premie i system punktowania powinien zatem stać się dopingiem na ścieżce rozwoju.

Zadbaj o feedback

W dopingowaniu milenialsów pomocny jest zatem system częstych ewaluacji, które dostarczą pracownikom bardzo pożądanej przez nich informacji zwrotnej. To moment, w którym za pomocą konstruktywnej krytyki (badania wykazały, że pokolenie Y przejawia silną awersję wobec negatywnych uwag pracodawców), poprawić błędy, przyjrzeć się ich przyczynom oraz wesprzeć pracownika w działaniach, które są efektywne.

Cenne dla obu stron będzie również przyglądanie się zależnościom przyczynowo-skutkowym, odpowiadającym za cały proces działania danej firmy. Pokolenie Y, jako pokolenie uważane za niecierpliwe i takie, które nie uczestniczyło w tworzeniu większości firm, często nie rozumie swojej roli w skomplikowanym mechanizmie firmy, a przez to nie dostrzega odpowiedzialności spoczywającej na jej barkach.

Relacja rodzic–dziecko

Nieprzypadkowo relacja szefa z pracownikiem w przypadku milenialsów przypomina komunikację między rodzicem, a dzieckiem. Socjologowie twierdzą, że osoby z pokolenia Y, nazbyt przywiązane do opieki rodzicielskiej, podobnie będą postrzegali realia zawodowe.

Konflikt pokoleń załagodzi dostosowanie się do potrzeb pracowników generacji Y, które mimo panujących opinii, wcale nie są wygórowane. Pomoże swobodna atmosfera w biurze, zadbanie o pracownika poprzez dobre warunki pracy, które dla generacji Y są oczywistością. Chodzi chociażby o szczegóły takie jak ekspres do kawy, świeże owoce w kuchni lub możliwość prowadzenia prywatnych rozmów w czasie pracy. Ważne są też elastyczne godziny przebywania w biurze, co pozwoli milenialsom dostosowanie czasu wolnego do ich obowiązków zawodowych.

Komunikacja poprzez nowe technologie

Pomocne będą też nowe technologie, które ułatwią komunikację w firmie. Mailowa wymiana informacji lub porozumiewanie się za pomocą portali społecznościowych to obietnica swobodnych stosunków z pracodawcą i pomoc dla zaganianych pracowników generacji Y, którzy nie dysponują jeszcze taką podzielnością uwagi, co ich następcy, czyli pokolenie Z.

Podróż na etacie

Quiz: Umiejętność pracy w zespole