zamknij
Okresowa ocena pracowników – stresująca, ale konieczna

Okresowa ocena pracowników – stresująca, ale konieczna

0udostępnień

Okresowa ocena pracowników jest stresująca dla obu stron stosunku pracy, ale warto ją wykonać, ponieważ przynosi korzyści nie tylko managerom i pracownikom, ale również samej firmie. Z poniższego tekstu managerowie dowiedzą się, jakie korzyści niesie za sobą organizowanie spotkań oceniających oraz jak często należy sięgać po to narzędzie.

Okresowa ocena pracowników polega na systematycznym monitorowaniu jakości wykonania przez nich zadań, a także określaniu celów na kolejny okres. Jest to proces oceny wyników i rozwoju pracownika. Dotyczy ona nie tylko wyników operacyjnych, ale również rozwojowych.

Częstotliwość okresowej oceny

Ocena pracownika może odbywać się kilka razy w roku. W niektórych organizacjach przebiega ona raz w roku i cele wyznaczane są na cały rok z góry. Ocena zbiega się wtedy z weryfikacją strategii firmy na kolejny rok i jest okazją do skaskadowania nowych celów. Po sześciu miesiącach odbywają się spotkania weryfikujące realizację zadań i ewentualnie korektę tych nieaktualnych z różnych powodów.

W części organizacji istnieje system motywacji sprzężony mocno z systemem oceny wyników. Pracownicy mają możliwość za wykonane zadania uzyskać premię kwartalną. W takich przypadkach ocena pracowników odbywa się co trzy miesiące.

Proces oceny można zacząć zaraz po okresie próbnym pracownika. Wyznaczane są wtedy pierwsze cele operacyjne i rozwojowe pracownikowi. Poziom ich wykonania oraz poziom poczynionych postępów ocenia się na kolejnej rozmowie oceniającej. W taki sposób nowy pracownik wchodzi w cykl ocen rozwojowych.

Korzyści wynikające z oceny pracowników

Dla Firmy

 1. Identyfikacja pracowników osiągających najlepsze wyniki i zapewnienie im odrębnych ścieżek rozwoju jak również mniejsza ich rotacja.
 2. Określanie potencjału rozwojowego pracownika i dostosowanie do niego systemowych rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi jak: rekrutacja, analiza potrzeb szkoleniowych, sukcesja na stanowiskach oraz
  Fot. Fotolia.com

  budżetowanie.

Dla Menadżera

 1. Wzięcie większej odpowiedzialności pracownika za realizacje zadań.
 2. Możliwość porównywania wyników pracowników dzięki obiektywnemu i spójnemu systemowi mierzenia wyników a tym samym identyfikowanie wyników jako wyróżniających się i niedostatecznie dobrych.
 3. Okazja do systematycznego komunikowania wzajemnych oczekiwań pracownika i przełożonego związanych z pracą.
 4. Możliwość stałego monitoringu wyników pracy, a także wczesne reagowanie w przypadku nieprawidłowości.
 5. Systematyczne dostosowanie zadań pracowników do oczekiwań firmy.

Dla Pracownika

 1. Znajomość oczekiwań firmy wobec ich roli, jakości pracy i postawy.
 2. Mają wpływ na ustalane cele biznesowe i rozwojowe – identyfikują się z nimi.
 3. Wiedzą co mają robić i jakiego wsparcia oczekiwać, by realizować swoje zadania.
 4. Wiedzą w jaki sposób system ocen jest powiązany z innymi systemami, np. systemem sukcesji i co mogą zrobić by w pełni z nich skorzystać.
 5. Systematycznie otrzymują informację zwrotną o poziomie swojej pracy co daje im wiedzę na temat ich atutów oraz obszarów do wzmocnienia.

Takich testów możesz się spodziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej

pisanie cv

Rejestracja spółki przez internet. Łatwizna