zamknij
Moda na handmade – sprzedajesz własnoręcznie wykonane bransoletki? Sprawdź czy musisz zapłacić podatek

Moda na handmade – sprzedajesz własnoręcznie wykonane bransoletki? Sprawdź czy musisz zapłacić podatek

0udostępnień

Ostatnio jak grzyby po deszczu pojawiają się w internecie nowe serwisy, w których można sprzedawać własnoręcznie wykonane rzeczy. W sprzedaży dostępne są modne kolczyki wykonane techniką decoupag, piękne kalendarze i kartki okolicznościowe wykonane za pomocą techniki zwanej scrapbookingiem, czy też koszulki ze śmiesznymi napisami. Osoby, które wykonują tego rodzaju prace, chcąc je sprzedać, korzystają ze wspomnianych serwisów, jak i również z aukcji internetowych i niestety często zapominają o obowiązkach, jakie na nich ciążą. Jak wiadomo nieznajomość prawa szkodzi, zatem sprawdź czy za sprzedaż wykonanych przez siebie przedmiotów musisz zapłacić podatek dochodowy.

W myśl obowiązujących przepisów podatkowych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z kolei za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Wobec tego, co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego Young couple calculates Financerodzaju dochody osiągane przez osobę fizyczną. Regulacja art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza stosowanie przepisu tej ustawy w przypadku:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 • przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn;
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 • przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich;
 • przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

I tak niestety, ale z racji tego, że dochody jakie są uzyskiwane ze sprzedaży wykonywanego przez siebie rękodzieła nie znajdują się w żadnych z katalogów zwolnień lub zaniechań poboru podatku przewidzianych przez aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe, to należy zapłacić podatek od tych dochodów. Należy uznać, że przychody ze sprzedaży wykonanych przez siebie kartek okolicznościowych czy też ubranek dla dzieci można zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Ponadto, wskazuje się, że właśnie taki sposób zakwalifikowania uzasadnia również uznanie, że są to przychody uzyskiwane sporadycznie z wykonywanej działalności artystycznej bez formalnego zorganizowania tego rodzaju działalności.

Na koniec trzeba dodać, że aktualnie najwyższy dochód osoby fizycznej, który nie powoduje obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 3.091,00 zł. Wskazana wartość odnosi się do całego roku podatkowego. Oznacza to, że dopiero nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli dochód ze sprzedaży rękodzieła nie przekracza tej wartości, to nie masz obowiązku zapłaty podatku.

UWAGA! Brak obowiązku zapłaty podatku nie jest jednoznaczny z brakiem obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest wykazanie osiąganych dochodów przed aparatem skarbowym – nawet, jeśli nie przekraczasz kwoty wolnej od podatku.

Umowa o pracę. Jakie elementy powinna zawierać?

Marzą Ci się piękne, długie włosy? Oto, jak możesz przyspieszyć ich wzrost