zamknij
Struktura biznesplanu

Struktura biznesplanu

0udostępnień
biznesplan

Otwierasz firmę i chciałabyś napisać biznesplan, ale już na samą myśl dostajesz gęsiej skórki? Oto zarys biznesplanu zawierający chronologiczne omówienie jego części. Wyjaśnienia te pomogą ci w napisaniu własnego dokumentu.

Streszczenie biznesplanu

Ta część powinna znaleźć się na początku biznesplanu, mimo iż zazwyczaj jest pisana na samym końcu. Streszczenie stanowi podsumowanie najważniejszych elementów całego planu biznesowego.

Opis firmy

W tej części biznesplanu powinnaś napisać m.in. gdzie jest usytuowana twoja firma, o jej formie prawnej, stanowiskach, które musisz obsadzić, o wymaganiach dotyczących pracownikach oraz o wszystkich innych szczegółach potrzebnych do prowadzenia firmy.

Opis produktu/usługi

Tutaj należy przedstawić swój produkt/usługę, główne cechy i zalety produkty/usługi, jednostkowy koszt produktu/usługi oraz odpowiedzieć na pytanie czy jest to produkt bądź usługa unikalna na rynku, a jeśli tak, to na czym polega ta unikalność.

Opis branży

Fotolia_27615609_Subscription_L
Fot. Fotolia.com

W tej części biznesplanu należy opisać sektor przemysłowy, w którym ma znaleźć się twoja firma, wskazać trendy w niej panujące, głównych graczy w branży oraz napisać, czy branża jest rentowna. W tej części biznesplanu powinnaś również wskazać miejsce swojej firmy w branży.

Analiza rynku

W tej części biznesplanu należy przedstawić badanie dotyczące rynku, który chcesz zdobyć, włącznie ze wskazaniem jego położenia geograficznego i danych demograficznych z nim związanych, potrzeby twojego rynku docelowego i jak te potrzeby są obecnie zaspakajane.

Analiza konkurencji

W tej części biznesplanu przedstawiamy badanie przedstawiające bezpośrednich i pośrednich konkurentów wraz z oceną ich przewagi konkurencyjnej oraz analizę, w jaki sposób chciałabyś pokonać wszelkie bariery wejścia na wybrany rynek.

Plan marketingowy

W tym miejscu szczegółowo wyjaśniasz swoją strategię sprzedaży, opisujesz plan dotyczący cen, założenia reklamowe i promocyjne.

Plan zarządzania

Tutaj należy zarysować strukturę firmy i sposób planowanego zarządzania zasobami ludzkimi – w tym zewnętrzne i wewnętrzne zarządzanie oraz siłę roboczą.

Plan finansowy

Ta część biznesplanu powinna zawierać sprawozdania finansowe – jakie przewidujesz koszty i źródła finansowania.

Załączniki do biznesplanu

Do biznesplanu należy dołączyć wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą ustalić wiarygodność twojego pomysłu na biznes, np. badania marketingowe, zdjęcia produktów, kontrakty z innymi podmiotami i umowy istotne dla firmy.

list motywacyjny

Jak napisać list motywacyjny?

wypalenie zawodowe

Objawy wypalenia zawodowego