zamknij
Szukasz pracy? Uporządkuj informacje

Szukasz pracy? Uporządkuj informacje

0udostępnień
szukanie pracy

W obecnych realiach osoby poszukujące pracy – zanim ją dostaną – muszą wysłać kilka, a nawet kilkadziesiąt CV. Przy takiej liczbie łatwo o pomyłkę. Jak zatem zapanować nad wysyłanymi podaniami o pracę?

W Exelu lub Wordzie stwórz tabelkę złożoną z kilku rubryk. Ich liczba będzie zależała od tego, ile będziesz chciała zamieścić w tabeli informacji. Najważniejsze kolumny obejmują takie informacje, jak:

Nazwa firmy – nazwa organizacji, w której ubiegasz się o pracę.

Stanowisko – nazwa stanowiska, na które aplikujesz w danej firmie

Fot. Fotolia.com

Kontakt – imię i nazwisko osoby z danej firmy, do której wysłałaś CV; będzie to np. dyrektor ds. HR lub office manager.

E-mail/Nr tel. – adres mailowy lub numer telefonu do osoby, z którą się kontaktowałaś w sprawie ogłoszenia o pracę.

Data złożenia aplikacji – dzień i miesiąc wysłania CV

Złożone dokumenty – dokumenty, które dołączyłaś do CV; mogą to być np.: list motywacyjny, portfolio i referencje.

Rozmowa kwalifikacyjna – dzień, miesiąc i godzina rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostałaś zaproszona.

Status – informacja, że: twoje CV zostało odrzucone, zostałaś zakwalifikowana do kolejnego etapu rekrutacji lub otrzymałaś pracę.

soczewki kontaktowe

Jakie soczewki wybrać, jeśli często latasz samolotem?

spóźnianie do pracy

Spóźniasz się do pracy? Mamy na to radę