zamknij
Performance coaching. Jakie są jego etapy?

Performance coaching. Jakie są jego etapy?

0udostępnień

Celem Performance coachingu jest zidentyfikowanie luki kompetencyjnej (w zakresie wiedzy lub umiejętności) strategicznej ze względu na osiąganie celów biznesowych i wypracowanie metod jej zniwelowania.  Jakie są jego etapy?

Poznanie profilu kompetencyjnego

Ten typ coachingu skupia się na rozwoju kompetencji, dlatego pierwszy etap dotyczy poznania przez coacha oczekiwanych kompetencji i ich poziomu na zajmowanym przez pracownika stanowisku.

Ocena kompetencji pracownika w bazie ocen odbywa się dwa razy w roku, natomiast diagnoza poziomu kompetencji powinna odbywać się na bieżąco i być podstawą do ich rozwoju w procesie coachingu.

Z pomocą przychodzą dokumenty formalne, np. opis stanowiska pracy i profil kompetencyjny dla danego stanowiska.

Zebranie informacji

Fot. Fotolia.com

Kiedy coach zna już oczekiwany poziom konkretnych kompetencji pracownika, wtedy rozpoczyna zbieranie informacji o tych posiadanych. Zbieranie informacji oparte jest o obserwację pracownika – jego rezultatów pracy i zachowań. Obserwacja powinna się odbywać w różnych warunkach pracy pracownika (przygotowanie się do wizyty u klienta, umówienie telefoniczne na spotkanie, wizyta u klienta itp.). Wielość obserwacji pozwala zdecydować, które z zachowań były incydentalne, a którymi warto się zająć w pierwszej kolejności.

Analiza informacji

Coach dokonuje analizy wszystkich zebranych informacji. Określa mocne strony pracownika, kompetencje do wzmocnienia oraz wybiera 2-3 z nich, które pracownik powinien wzmocnić i szacuje jedną najważniejszą, którą powinien się zająć w pierwszej kolejności.

Ten etap jest jednocześnie przygotowaniem się do rozmowy rozwojowej, dlatego coach określa również metody rozwoju wybranej kompetencji.

Rozmowa rozwojowa

Rozmowa rozwojowa jest momentem, w którym coach i pracownik podsumowują efekty określonego okresu rozwoju pracownika (zazwyczaj jest to kwartał). Wspólnie weryfikują osiągnięcie celów rozwojowych ustalonych na ostatniej rozmowie rozwojowej. Określają wspólnie mocne strony pracownika, a także najważniejsze 2-3 obszary do rozwoju pracownika. Wybierają jeden priorytetowy do dalszego rozwoju, nad którym pracownik będzie pracował. Określają do tego konkretne metody jego rozwoju i czas jaki jest do tego potrzebny. Efektem rozmowy rozwojowej jest wypełniona Karta rozmowy rozwojowej.

poszukiwanie pracy

Zawód programista – dlaczego kobiety powinny zainteresować się branżą IT?

Jak przeprowadzić rozmowę rozwojową z pracownikiem?