zamknij
Pobieranie zasiłku macierzyńskiego przez przedsiębiorcę – o czym należy pamiętać?

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego przez przedsiębiorcę – o czym należy pamiętać?

0udostępnień
kobieta w ciąży

Urlop macierzyński to czas opieki nad dzieckiem. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, również możesz skorzystać z tego uprawnienia i zająć się dzieckiem. W czasie urlopu macierzyńskiego przedsiębiorca również może otrzymać zasiłek macierzyński. Zanim do tego dojdzie, musisz pamiętać o dopełnieniu pewnych formalności.

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy – jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Fot. Fotolia.com

Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że aby móc otrzymać zasiłek macierzyński, jaki przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego okresu macierzyńskiego – jako przedsiębiorca musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
1)    wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z podaniem jego wymiaru;
Pamiętaj, aby we wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego wskazać datę, twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL) oraz podpisać go! Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym urodziło się dziecko. Jeśli do tego czasu nie otrzymałaś aktu urodzenia dziecka, złóż wniosek bez tego dokumentu – wniosek będziesz mogła potem uzupełnić. Przy czym pamiętaj, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie procedurę rozpatrywania twojego wniosku dopiero od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Przykład wniosku:
Niniejszym w imieniu własnym, wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego za okres odpowiadający 20 tygodniom urlopu macierzyńskiego, 6 tygodniom dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodniom urlopu rodzicielskiego, w związku z urodzeniem w dniu 3 lipca 2015 r. Jana Franciszka Kowalskiego. Ponadto, oświadczam, że z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał ojciec dziecka – Michał Kowalski (nr PESEL: 12345678901).

2)    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – jeśli rozpoczynasz urlop macierzyński po porodzie;
3)    zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu – należy złożyć, jeśli rozpoczynasz urlop macierzyński już przed porodem;
4)    wypełniony formularz ZUS Z-3b (zawiera m.in. informację o rachunku bankowym, na który zasiłek macierzyński będzie przekazywany).

Z kolei, abyś mogła otrzymać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, to jako przedsiębiorca musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
1)    wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego wraz z podaniem jego okresu;
2)    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3)    wypełniony formularz ZUS Z-3b;
4)    oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.

Ile czasu ma ZUS na rozpatrzenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego?

Zakład Ubezpieczenia Społecznego  na rozpatrzenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego ma 30 dni. Co istotne, jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to nie otrzymasz żadnej decyzji. Wówczas zasiłek macierzyński zostanie wypłacony od razu na wskazany przez ciebie na formularzu ZUS Z-3b rachunek bankowy.

Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska

Pałeczki do sushi – pomysłowy upominek reklamowy

Polska moda dla kobiet biznesu – stylista poleca