zamknij
Jak zostać redaktorem?

Jak zostać redaktorem?

0udostępnień
redaktor opis stanowiska

Na stanowisku redaktora należy wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu języka polskiego, ale również umiejętnością budowania ciekawego przekazu medialnego. To praca dla osób kreatywnych i komunikatywnych.

Predyspozycje

 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • stanowczość
 • cechy przywódcy
 • zdolność łatwego wypowiadania się w mowie i w piśmie
 • otwartość na ludzi
 • odporność na stres i presję
 • spostrzegawczość
 • zdolność koncentracji uwagi
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • otwartość na wydarzenia
 • dokładność
 • wnikliwość

Wykształcenie redaktora

Niezbędne jest wykształcenie wyższe – bywa ono różne; pewne elementy niezbędnej wiedzy można uzyskać na wydziale filologii polskiej. W wydawnictwach drukujących publikacje specjalistyczne (branżowe), redaktorami zostają osoby znające się na danej tematyce, np. w przypadku książek, tekstów dla prawników – redaktorami są osoby po studiach prawniczych, książek, tekstów technicznych – po inżynierii, książek, tekstów ekonomicznych – po ekonomii.

Wiedza

 • znajomość języka polskiego
 • umiejętność budowania przekazu medialnego
 • zdolność planowania pisma
 • bardzo dobry warsztat językowy
 • znajomością prawa prasowego i autorskiego
 • wiedza na temat procesu wydawniczego
 • umiejętność redagowania tekstów pod kątem SEO (redaktor portalu internetowego)

Miejsce pracy redaktora

 • wydawnictwa drukujące prasę o charakterze informacyjnym, prasę specjalistyczną, branżową, kolorową
 • radio i telewizja
 • portale internetowe
 • wydawnictwa książkowe
 • Inne nazwy
 • redaktor merytoryczny
 • copywriter
 • redaktor produktu

Możliwości awansu redaktora

 • redaktor działu
 • redaktor prowadzący
 • sekretarz redakcji
 • zastępca redaktora naczelnego
 • redaktor naczelny
masaż twarzy

Masaż twarzy

konstruktywna krytyka

Jak przyjmować konstruktywną krytykę?