zamknij
Testy wiedzy i umiejętności – jedne z metod rekrutacji

Testy wiedzy i umiejętności – jedne z metod rekrutacji

0udostępnień

Pracodawca, chcący ocenić przydatność kandydata do wykonywania określonej pracy, może posiłkować się testami. Do najczęściej wykorzystywanych podczas rekrutacji są m.in. testy wiedzy i umiejętności. Na czym polegają? Jak się je przeprowadza?

Testy wiedzy i umiejętności mogą być wykonywane w postaci papier i ołówek (kwestionariusz pytań i odpowiedzi wypełniany przez kandydata), jako jedna z sesji rekrutacyjnych bądź stanowić dodatkowy element wywiadu rekrutacyjnego.

Podczas wywiadu testy przyjmują formę pytań zadawanych przez rekrutera bądź „eksperta” zasiadającego w komisji rekrutacyjnej. Odpowiedzi na pytania w głównej mierze są oceniane przez „eksperta”. Wówczas główną rolą rekrutera jest przygotowanie odpowiedniego zestawu pytań – koniecznie we współpracy z „ekspertem”. Zestaw pytań jest prezentowany wszystkim kandydatom na określone stanowisko.

Testy wiedzy

Testy wiedzy wykorzystywane są do diagnozy wiedzy specjalistycznej kandydatów, niezbędnej na danym stanowisku. Sprawdzają one pewien zakres wiedzy teoretycznej.

Testy umiejętności

Testy umiejętności diagnozują stopień wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce, np. znajomości języków obcych. Pytania sprawdzające umiejętności mogą być zaczerpnięte także z zadań przygotowanych do danych stanowisk.

Konstrukcja testów

Każdy test powinien mieć dokładną instrukcję zawierającą:

  • wprowadzenie – informacja, że kandydat zostanie poddany testowi,
  • cel testu – po co kandydat będzie wykonywał test,
  • przebieg testu – jaki jest cel zadania, co po kolei będzie się działo, co kandydat będzie wykonywał,
  • zasoby – jakie pomoce kandydat otrzyma w celu wykonania testu (czas, materiały dydaktyczne, itd.),
  • pytanie o pytania – upewnienie się, że kandydat rozumie instrukcję i wie jaki test go czeka.
Fot. Fotolia.com

Przykład
Instrukcja do testu:
(Wprowadzenie) Poproszę Panią o odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących ………… (określonego obszaru)
(Cel testu) Odpowiedzi pozwolą poznać poziom Pani wiedzy z tego obszaru.
(Przebieg testu) Część pytań wymaga wyboru przynajmniej jednej poprawnej odpowiedzi, a część – wpisania odpowiedzi własnej w wyznaczonych do tego miejscach. Na wszystkie pytania proszę odpowiedzieć pisemnie na podanym kwestionariuszu.
(Zasoby)  Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 20 minut.
(Pytanie o pytania) Jakie ma Pani pytania do tej części?

Pytania testowe

Testy wiedzy i umiejętności mogą zawierać zestaw pytań otwartych lub zamkniętych lub część otwartych i część zamkniętych. Na pytania zamknięte kandydat wybiera jedną bądź więcej prawidłowych odpowiedzi z kilku podanych.

Przykład
Pytania dotyczące wiedzy:
Proszę wyjaśnić pojęcie „Strategia Błękitnego Oceanu”
…………………………………………………………………………………………
Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi po pięcioletnim technikum i trzech latach zatrudnienia:
a) 10
b) 13
c) 25
d) 26

Pytania dotyczące umiejętności:
(Tłumaczenie na język angielski) Rynek nieruchomości zwiększył swoje zyski trzykrotnie w ciągu ostatniego roku.
……………………………………………………………………………………………
Oblicz, ile przysługuje dni urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który skończył liceum ogólnokształcące, trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie studia magisterskie zakończone obroną tytułu magistra, ma trzy lata doświadczenia a ostatnie pół roku spędził na urlopie wychowawczym itd.
……………………………………………………………………………………………

Innowacyjne modele biznesowe – klucz do sukcesu firmy

podwyżka

Jak poprosić o podwyżkę?