zamknij
Co to jest totalna korekcja nosa?

Co to jest totalna korekcja nosa?

0udostępnień

Nos jest najbardziej wystającą częścią twarzy, która zwraca uwagę innych osób. Kształt, wielkość, symetria nosa wpływają na całościowy wygląd twarzy, na to jak widzimy drugą osobę, ale również jak sami siebie postrzegamy, na poczucie własnej atrakcyjności.

Chirurgia plastyczna oferuje szereg zabiegów, dzięki którym istnieje szansa zmiany szerokości nosa, zniwelowania jego asymetrii, zmiany jedynie kształtu czubka nosa czy szerokości otworów nosowych. Jednak zaawansowanie chirurgicznych technik plastycznych pozwala przeprowadzić totalną korekcję nosa, w sposób bezpieczny dla pacjenta, z zadowalającym efektem końcowym.

Zabieg totalnej korekcji nosa

Chirurgiczna korekcja nosa to tzw. rhinoplastyka. Zabiegi plastyki nosa są najczęściej wykonywanymi procedurami z zakresu chirurgii plastycznej. Według danych opublikowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS) ok. 70 proc. pacjentów poddanych zabiegowi totalnej korekcji nosa stanowiły kobiety. Mężczyźni odczuwają mniejszy dyskomfort niż kobiety, dotyczących taki samych wad, są też inaczej postrzegani przez otoczenie.

W zależności od tego, jaka występuje wada nosa, czy istnieją dodatkowe dolegliwości oraz jakie są oczekiwania pacjenta, lekarz proponuje najlepszą możliwą metodę leczenia. W kwalifikacji do zabiegu największa rolę odgrywa wiek pacjenta, u kobiet to ok. 15. rok życia, natomiast u mężczyzn 18. rok życia. Jest to granica wieku, od której możliwie najbezpieczniej można wykonywać zabiegi plastyczne w obrębie nosa, ponieważ do tego czasu zakończony zostaje proces wzrostu nosa.

Fot. Fotolia.com

Totalna korekcja nosa jest zabiegiem skomplikowanym. Wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym. W pierwszym etapie oddzielana zostaje skóra od szkieletu kostno-chrzęstnego nosa. Może się to odbyć na dwa sposoby: metodą otwartą – cięcia przeprowadzane w przedsionkach nosa, łączą się na słupku nosa, lub metodą zamkniętą – cięcia dotyczą tylko przedsionków nosa. W kolejnym etapie przeprowadza się cięcie błony śluzowej, które przeprowadza się pomiędzy chrząstką skrzydła a chrząstką trójkątną w środku odnogi bocznej chrząstki skrzydła, na przednim brzegu chrząstki skrzydła i wewnątrz otworu nosowego. Dzięki otwartej technice operacyjnej, chirurg ma lepszy dostęp do rusztowania całego nosa.

Po wykonaniu pierwszych etapów zabiegu operator może przejść do zasadniczych działań związanych ze skorygowaniem danej wady. Wówczas może dokonać odpowiednich zmian w zakresie części chrzęstnej nosa i w ten sposób skorygować czubek nosa. Możliwe jest również zniwelowanie garbu nosa, poprzez jego spiłowanie. W przypadku takich deformacji jak skrzywienie nosa chirurg wykonuje planowe złamanie tkanki kostnej, a następnie dokonuje złożenia części kostnych, ale w bardziej zwięzły sposób. W czasie zabiegu chirurg może dokonać przeszczepów kostnych lub chrzęstnych, zazwyczaj pochodzących od pacjenta, dzięki którym istnieje szansa nadania odpowiedniego kształtu nosa. Również krzywa przegroda nosa może zostać skorygowana.

Finalnie lekarz zszywa błonę śluzową i skórę, stabilizuje grzbiet nosa specjalną szyną, a do otworów nosowych wprowadzane są specjalne tampony z antybiotykiem. Tampony usuwane są w 3. dobie po zabiegu, natomiast szyna utrzymywana jest nawet do 2 tygodni. Pacjent może powrócić do domu dopiero w następnej dobie po zabiegu. Obrzęk i krwiaki mogą utrzymywać się do ok. 2 tygodni, po tym czasie pacjent może powrócić do codziennych czynności i pracy. Ostateczny efekt zabiegu będzie widoczny po ok. roku.

Po zabiegu pacjent otrzymuje specjalne zalecenia od lekarza. Stosowanie ich jest gwarantem powodzenia leczenia i osiągnięcia oczekiwanego efektu, podobnie jak przeprowadzenie samej procedury. Stąd ważne, aby lekarz wykonujący operację posiadał doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze medyczne.

Totalna korekcję nosa można wykonać na NFZ, ale również prywatnie. W Katowicach operację można wykonać już od 3 500 zł, w Warszawie, Lubinie i Częstochowie ceny rozpoczynają się od ok. 6 000 zł. Maksymalna kwota to koszt ok. 15 000 zł.

Mamo, dbaj o siebie!

Fryzura do pracy – podwinięty kucyk