zamknij
Jak złożyć wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców przez internet?

Jak złożyć wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców przez internet?

0udostępnień
mail z cv

Jeśli chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, musisz złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oczywiście możesz go złożyć tradycyjnie – w formie papierowej za pośrednictwem urzędu gminy, ale możesz również to zrobić nie wychodząc z domu – drogą elektroniczną. Sprawdź, jak złożyć wniosek o wpis do ewidencji przedsiębiorców przez internet.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG przez internet

Formularz CEIDG-1, czyli wniosek potrzebny do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych jest dostępny:

  • na stronie internetowej www.firma.gov.pl,
  • na stronie internetowej  www.ceidg.gov.pl,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przy czym należy pamiętać, że jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, to musi on być podpisany z użyciem:

  • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
  • podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP (bezpłatny).
Fot. Fotolia.com

W przypadku, gdy zamierzasz skorzystać z dwóch pierwszych stron internetowych, tj. www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl – to wówczas na wybranej stronie wypełniasz formularz i podpisujesz go podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Zarówno na jednej, jak i drugiej stronie masz możliwość założenia konta, w którym zostaną przechowane podstawowe dane użytkownika, co niewątpliwie przyspieszy cały proces obsługi wniosku.

Przyspieszenie polega na tym, że twój wniosek będzie niejako „automatyczne” wypełniany na podstawie informacji, jakie podałaś już przy zakładaniu tego konta. Zaoszczędzisz dzięki temu czas, ponieważ nie będziesz musiała dwa razy wpisywać tych samych danych. Dodatkowo gdybyś miała problemy z wypełnieniem wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców, możesz skorzystać z pomocy, jaką jest tzw. kreator, który poprzez przewodnik „krok po kroku” i pytania pomocnicze ułatwia wypełnienie kolejnych rubryk formularza.

Moment wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Oczywiście, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest dokonywany pod warunkiem, że wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na wskazany przez ciebie adres poczty elektronicznej system prześle również potwierdzenie złożenia wniosku. Twoje dane będą widoczne na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najpóźniej po 3 dniach roboczych od dokonania wpisu.

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny
Fot. Fotolia.com

Podpis elektroniczny to nic innego jak narzędzie, która umożliwia identyfikację uczestników wymiany dokumentów drogą elektroniczną. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny jest pod względem prawnym równoważny z podpisem własnoręcznym. Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić w pięciu firmach, tzw. kwalifikowanych podmiotach, które świadczą usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Firmy te są wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany jest to zestaw informacji, które identyfikują i opisują podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który jednocześnie został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ uprawnionego podmiotu publicznego. Profil Zaufany w ramach ePUAP jest bezpłatną i ogólnodostępną alternatywą dla podpisu elektronicznego. Za pomocą Profilu Zaufanego możesz załatwić sprawy administracyjne przez internet bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Aby móc z takiej możliwości skorzystać, wystarczy wejść na Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), założyć na niej konto i złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP, a następnie osobiście (jednorazowo) potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń, np. w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędzie skarbowym itd.

Edyta Zielińska

Edyta Zielińska

Aplikantka radcowska

20 czy 26 dni? Sprawdź wymiar urlopu wypoczynkowego

Jak zaprzyjaźnić się ze stresem?