zamknij

Czas na staż

0udostępnień

Skończyłaś studia i nie masz doświadczenia, jesteś młodą mamą, która tuż po szkole urodziła dziecko i nie miała nawet możliwości rozpoczęcia pracy? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Nie stoisz na przegranej pozycji. To co proponujemy to ubieganie się o staż w firmie.

Pracodawcy w Polsce coraz większy nacisk kładą na rozwój zasobów ludzki i rośnie świadomość w obrębie zarządzania talentami. Czołowe firmy wiedzą, że przegonić konkurencję mogą jedynie dzięki najlepszemu zespołowi jaki uda się zbudować z dostępnych zasobów ludzkich. Taki proces jednak wymaga czasu, zaangażowania, ale przede wszystkim długofalowej polityki inwestycji w zasoby ludzkie.

Jednym z elementów długofalowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi jest tworzenie wartości firmy poprzez kształcenie młodej kadry. W Polsce od kilku lat pracodawcy interesują się młodymi ludźmi, studentami, absolwentami szkół średnich i wyższych tworząc różnego rodzaju rozwiązania pracowniczo-edukacyjne.

Dlaczego firmy tworzą programy stażowe?

Programy stażowe są powoływane do wyłonienia najlepszych, tzw. młodych talentów, którymi pracodawca jest zainteresowany i którzy chcieliby związać się z potencjalnym pracodawcą na dłuższy okres czasu.

Stażowe programy managerskie najczęściej mają na celu kształcenie stażysty w szerokim aspekcie. Stażyści pracują w różnych departamentach zbierając wiedzę z zakresu całego obszaru funkcjonowania organizacji.

Closeup of pretty young woman with blur people in background
Fot. Fotolia.com

Takie podejście jest najlepszym sposobem przekazania wiedzy o przedsiębiorstwie, daje stażyście obraz różnych działań i czynności. Stażysta ma również możliwość doświadczać różnego typu pracy i łatwy wybór obszaru, który najbardziej go interesuje i w którym osiągnie najlepsze wyniki. Stażysta zyskuje bardzo wiele i jednocześnie rozwija się w szybki sposób dzięki pakietowi rozwojowemu, który otrzymuje. Są to intensywne szkolenia, coaching i mentoring. Taki intensywny sposób nauki połączony z doświadczaniem i wykonywaniem pracy gwarantuje weryfikacje umiejętności stażysty i daje pracodawcy spektrum wiedzy o tym jak stażystę pokierować i rozwijać w kolejnych etap jego pracy zawodowej.

Staże to bardzo dobre narzędzie rekrutacyjne i oceniające. Każdy stażysta pracuje z kilkoma zespołami, z kilkoma przełożonymi, co pozwala go oceniać w różnych sytuacjach, we współpracy z różnymi pracownikami. Taka regularna ocena z poziomu przełożonego, współpracowników oraz mentora-opiekuna to świetna możliwość pracy nad własną wiedzą ale także nad umiejętnościami interpersonalnymi.

Talent to nie tylko manager to również ekspert, osoba o dużym potencjale rozwojowym – zatem firmy nie tylko inwestują w wielkie projekty managerskie i osoby o potencjale w tym zakresie, ale również interesują się specjalistami z wąsko wyspecjalizowanych dziedzin. Coraz bardziej popularne są staże dla inżynierów, które realizowane są w środowisku pracy związanym z wykształceniem. One również pozwalają na zweryfikowanie umiejętności oraz wiedzy stażysty w bezpośrednio wykonywanej pracy.

Korzyści dla firmy i stażysty

Programy stażowe są świetnym rozwiązaniem dla obu stron.
Stażysta:

  • otrzymuje bagaż wiedzy i  doświadczenia,
  • ma możliwość sprawdzenia się w różnych rolach,
  • ma możliwość wykazania się własną wiedzą i inicjatywą,
  • kształci swoje postawy interpersonalne,
  • buduje swoją ścieżkę kariery.

Pracodawca ma możliwość:

  • pozyskania z rynku najbardziej uzdolnionych młodych ludzi,
  • w okresie staży kształcić ich na pełnowartościowych, wysoko wykwalifikowanych  przyszłych pracowników,
  • zdobyć lojalność i zaangażowanie pracowników na lata.

Fryzura do pracy – podwinięty kucyk

Szefowa doskonała