zamknij
CV projektanta wnętrz

CV projektanta wnętrz

0udostępnień
wzór cv projektanta wnętrz

Kandydaci na stanowisko projektanta wnętrz powinni cechować się wrażliwością estetyczną, wyobraźnią przestrzenną, dynamizmem, terminowością i dobrą organizacją pracy, a także kreatywnością. Jeśli posiadasz te cechy i ukończyłaś studia wymagane od projektanta wnętrz, masz szansę na pracę m.in. w studiu aranżacji wnętrz czy firmie developerskiej.

Właściwie przygotowane CV projektanta wnętrz powinno zaczynać się od danych osobowych takich jak: imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Pod danymi osobowymi należy umieścić informacje o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek. W przypadku tego zawodu preferowane jest wykształcenie wyższe plastyczne lub architektura wnętrz.

Pod częścią zawierającą wykształcenie powinno znaleźć się doświadczenie zawodowe. Podając doświadczenie zawodowe, należy wskazać na rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków.

W następnej części CV projektanta wnętrz należy omówić kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą. Świadczą one o potencjale kandydata oraz o tym, że jest chętny do pogłębiania swojej wiedzy.

Czasami w tym zawodzie wymagana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego, dlatego w kolejnej części CV projektanta wnętrz należy określić poziom jego znajomości.

W CV należy również umieścić informacje o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu tego zawodu (w tym zawodzie bardzo istotna jest znajomość i obsługa programów graficznych).

Projektant wnętrz powinien być kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiadać umiejętność budowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje. W tym miejscu warto też napisać o swoim hobby.

W CV warto napisać o nagrodzonych projektach, podając w tym: nazwę konkursu, nazwę nagrody i rok jej otrzymania.

Do CV warto dołączyć swoje portfolio – to na pewno wyróżni twoje cv spośród innych.

WZÓR CV PROJEKTANTA WNĘTRZ

 

wady pracy w domu

Pułapki związane z pracą w domu

miłość

Związek to rezygnacja z samej siebie?