zamknij
Wzór CV dla kierownika ds. sprzedaży

Wzór CV dla kierownika ds. sprzedaży

0udostępnień
cv kierownika ds. sprzedaży

Jesteś zainteresowana pracą na stanowisku kierownika do spraw sprzedaży, masz doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i znajomość rynku sprzedaży i znasz bardzo dobrze jeden język obcy? Przygotowaliśmy dla ciebie wzór CV dla kierownika ds. sprzedaży.

Należycie przygotowane CV kierownika ds. sprzedaży powinno zaczynać się od danych osobowych takich jak: imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Wskazane jest, aby w CV kierownika ds. sprzedaży znalazło się zdjęcie, ponieważ prezencja w tym zawodzie dla wielu pracodawców jest dość ważna.

Pod danymi osobowymi należy umieścić informacje o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek. W przypadku tego zawodu preferowane jest wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia i zarządzanie.

Pod częścią zawierającą wykształcenie powinno znaleźć się doświadczenie zawodowe. W tej profesji należy wykazać się kilkuletnim doświadczeniem w zakresie m.in. negocjacji handlowych i znajomości rynku sprzedaży oraz wiedzą z zakresu ekonomii i zarządzania. Podając doświadczenie zawodowe, należy wskazać na rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków.

W następnej części CV kierownika do spraw sprzedaży należy omówić kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą. Świadczą one o potencjale kandydata oraz o tym, że jest chętny do pogłębiania swojej wiedzy.

W tym zawodzie warto wykazać się znajomością przynajmniej jednego języka obcego (często preferowanym językiem jest język angielski), dlatego w kolejnej części CV kierownika ds. sprzedaży należy określić poziom jego znajomości.

W CV należy również umieścić informacje o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu tego zawodu (np. obsługa komputera).

Kierownik ds. sprzedaży powinien cechować się m.in.: odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością oraz przedsiębiorczością. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje. W tym miejscu warto też napisać o swoim hobby.

Wzór CV kierownika do spraw sprzedaży

wypalenie zawodowe

Cechy indywidualne jako przyczyny wypalenia zawodowego

pracująca mama

Pytania jakie musi zadać sobie mama przed podjęciem decyzji o pracy w domu