zamknij
Wzór CV dla product managera

Wzór CV dla product managera

0udostępnień
wzór cv product manager

Potrafisz przygotowywać analizy o sytuacji rynkowej i trendach na rynku, opracować i wykonać plany rozwoju produktu, jesteś kreatywna oraz zainteresowana pracą na stanowisku product managera w dziale marketingu? Tu znajdziesz wzór CV dla product managera.

Należycie przygotowane CV product managera powinno zaczynać się od danych osobowych: imienia i nazwiska kandydata, daty urodzenia, adresu zamieszkania, telefonu i adresu mailowego.

Ponieważ jest to stanowisko reprezentacyjne (kontakt z klientami), wiele firm poszukujących product managera wymaga dołączenia do CV zdjęcia.

Pod danymi osobowymi i zdjęciem wskazane jest umieszczenie informacji o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów, a także nazwę uczelni i kierunek. W przypadku tego zawodu preferowane jest wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub zarządzanie.

Pod informacją na temat wykształcenia w CV product managera należałoby zamieścić dane dotyczące doświadczenia zawodowego, w tym rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy, a także wymienić zakres obowiązków. Zadania wykonywane w dotychczasowych firmach powinny być określone, aby potencjalny pracodawca zorientował się jakie kandydat nabył umiejętności.

W kolejnej części CV product managera należy omówić kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą. Będą one świadczyły o potencjale kandydata, a także o tym, że jest chętny do pogłębiania swojej wiedzy.

Pod szkoleniami i kursami powinno się umieścić informację na temat znajomości języków obcych. W zawodzie product managera warto znać w dobrym stopniu przynajmniej jeden język obcy.

W CV należy również umieścić informacje o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu tego zawodu (np. obsługa komputera).

Product manager powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, operatywnością, komunikatywnością, a także przedsiębiorczością. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje. W tym miejscu warto też napisać o swoim hobby.

Wzór CV product managera

biznesplan

Dlaczego warto napisać biznesplan?

list motywacyjny

Jak napisać list motywacyjny?