zamknij
Wzór CV dla specjalisty do spraw marketingu

Wzór CV dla specjalisty do spraw marketingu

0udostępnień
wzór cv specjalista do spraw marketingu

Jesteś osobą komunikatywną, kreatywną, masz wiedzę z zakresu marketingu i reklamy? Chcesz pracować w agencji reklamowej, domu mediowym lub dziale marketingu? Tu znajdziesz wzór CV dla specjalisty ds. marketingu.

Dobrze przygotowane CV specjalisty ds. marketingu powinno zaczynać się od następujących danych osobowych: imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Pod danymi osobowymi powinny znaleźć się informacje o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek. W przypadku specjalisty ds. marketingu preferowane jest wykształcenie wyższe o specjalizacji handel i marketing lub komunikacja marketingowa.

Ważna jest również wiedza z zakresu reklamy, znajomość polskiego rynku usług marketingowych, a także umiejętność realizacji celów marketingowych. Dlatego jeśli posiadasz takie umiejętności i wiedzę, to powinnaś je wymienić w następnym punkcie CVdoświadczenie zawodowe. Należy tutaj podać rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków.

W następnej części CV specjalisty do spraw marketingu należy omówić kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą, np. kurs z technik sprzedaży czy szkolenie z budowania kampanii AdSense. Świadczą one o potencjale kandydata oraz o tym, że jest chętny do pogłębiania swojej wiedzy.

W następnej części CV należy określić poziom znajomości języków obcych.

W CV specjalisty ds. marketingu trzeba również umieścić informacje o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu tego zawodu, np. umiejętność obsługi komputera.

Specjalista ds. marketingu powinien wyróżniać się kreatywnością, samodzielnością, komunikatywnością. Świadczą one o tym, czy mamy predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Dlatego warto wspomnieć o tych cechach w części Dodatkowe informacje.

Wzór CV specjalisty do spraw marketingu

kobieta manager

Błędy popełniane w pracy przez kobiety

etat czy własna firma

Praca na etat a prowadzenie własnej firmy