zamknij
Wzór CV dla przedstawiciela handlowego

Wzór CV dla przedstawiciela handlowego

0udostępnień
wzór cv przestawiciela handlowego

Przedstawiciele handlowi to obecnie najbardziej poszukiwani pracownicy. Jeśli jesteś osobą komunikatywną, odporną na stres, kreatywną, to jest to zawód dla ciebie. Tu znajdziesz wzór CV dla przedstawiciela handlowego.

Poprawnie przygotowane CV przedstawiciela handlowego powinno zaczynać się od danych osobowych takich jak: imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

W CV przedstawiciela handlowego warto zamieścić swoje zdjęcie, ponieważ prezencja w tym zawodzie dla niektórych pracodawców jest dość ważna.

Pod danymi osobowymi powinny znaleźć się informacje o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek. W przypadku tej profesji nie ma preferowanego wykształcenia. Za to ważniejsze jest doświadczenie zdobyte w zawodzie przedstawiciela handlowego lub na podobnym stanowisku. Należy tutaj podać rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków.

W następnej części CV przedstawiciela handlowego należy omówić kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą. Świadczą one o potencjale kandydata oraz o tym, że jest chętny do pogłębiania swojej wiedzy.

W tym zawodzie warto wykazać się znajomością przynajmniej jednego języka obcego, dlatego w kolejnej części CV przedstawiciela handlowego należy określić poziom jego znajomości.

W CV należy również umieścić informacje o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu tego zawodu (bardzo ważne w tym zawodzie jest posiadanie prawo jazdy).

Przedstawiciel handlowy powinien być kreatywny, samodzielny, komunikatywny, odporny na stres, umieć utrzymywać pozytywne relacje. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje. W tym miejscu warto też napisać o swoim hobby.

Wzór CV przedstawiciela handlowego

tae bo

Tae-bo – dynamiczna gimnastyka dobra na stres

networking

Networking – sposób na znalezienie pracy