zamknij

Wzór CV dla prawnika

0udostępnień
wzór cv prawnika

Jesteś zainteresowana pracą na stanowisku prawnika w firmie doradczej, banku, kancelarii, firmie pośrednictwa finansowego lub w wydawnictwie prawniczym? Tu znajdziesz wzór CV dla prawnika.

Dobrze przygotowane CV prawnika – jak każde inne – powinno zaczynać się od danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Po danych należy zamieścić informacje o posiadanym wykształceniu prawniczym, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek.

W kolejnej części CV powinno znaleźć się zdobyte doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika. Należy przy tym wymienić rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków. W tym miejscu warto również dodać informację na temat praktyk odbytych w kancelariach lub działach prawnych innych firm.

W następnej części CV prawnika należy omówić kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą. Będą one świadczyły o potencjale kandydata. W tym miejscu warto również określić znajomość języków obcych. Obecnie w zasadzie od każdego prawnika oczekuje się dobrej znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Dotyczy to nie tylko znajomości tzw. języka obcego potocznego, ale również języka obcego prawniczego. Szkolenia i znajomość języków obcych warto potwierdzić właściwymi dyplomami i certyfikatami.

W CV prawnika należy również umieścić informacje o umiejętnościach, które są przydatne albo niezbędne w wykonywaniu tego zawodu, np. obsługa komputera lub programów komputerowych zawierających akty prawne i orzeczenia sądów typu Lex lub Legalis.

Prawnik powinien cechować się: umiejętnością logicznego i analitycznego myślenia, systematycznością, pracowitością i chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia, odpornością na stres, a także umiejętnościami organizacyjnymi. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje.

Wzór CV prawnika

stres związany ze stratą pracy

Jak sobie poradzić ze stresem po utracie pracy?

powrót do pracy po urodzeniu dziecka

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka