zamknij

Wzór CV dla sekretarki

0udostępnień
wzór cv sekretarki

Masz doświadczenie na stanowisku administracyjnym, twoim atutem jest operatywność i wiążesz swoją przyszłość z pracą w sekretariacie? Tu znajdziesz wzór CV dla sekretarki (asystentki).

CV sekretarki powinno zaczynać się od następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy. W tej pracy ważna jest aparycja, dlatego warto – obok danych – zamieścić swoje oficjalne zdjęcie.

Pod danymi i zdjęciem należy umieścić informacje o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia szkoły oraz jej nazwę. W przypadku szkoły wyższej trzeba podać również kierunek studiów. Na stanowisku sekretarki preferowane jest wykształcenie kierunkowe związane z administracją biurową. Mile widziane jest wykształcenie wyższe.

W następnej części CV sekretarki należy określić doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych, w tym rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków. Wśród obowiązków warto wymienić te, które będą świadczyły o tym, że kandydatka potrafi kierować pracą sekretariatu, np. prowadzenie biura, przyjmowanie i wydawanie korespondencji, organizowanie spotkań szefa, obsługę gości.

W kolejnej części CV należy wskazać kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą oraz określić znajomość języków obcych. W przypadku stanowiska sekretarki ważna jest bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka w mowie i w piśmie. Szkolenia warto potwierdzić właściwymi dyplomami, a znajomość języków obcych – certyfikatami.

CV sekretarki powinno również informować o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu pracy biurowej, np. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Od sekretarek wymaga się takich cechy jak: operatywność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, umiejętność organizacji pracy i koordynacji powierzonych zadań. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje.

Wzór CV sekretarki

wzór cv key account managera

Wzór CV dla Key Account Managera

wzzór cv księgowej

Wzór CV dla księgowej