zamknij
Wzór CV dla tłumacza przysięgłego

Wzór CV dla tłumacza przysięgłego

0udostępnień
wzór cv tłumacza przysięgłego

Ukończyłaś studia wyższe, zdałaś egzamin na tłumacza przysięgłego i jesteś zainteresowana pracą w biurze tłumaczeń lub na zlecenie organów policji, urzędów, firm krajowych i zagranicznych? Tu znajdziesz wzór CV dla tłumacza przysięgłego.

CV tłumacza przysięgłego powinno rozpoczynać się od danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy. Dane te są potrzebne do kontaktu z kandydatem do pracy.

Pod danymi należy podać informacje o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek. W tej części CV należy również określić termin zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Jeszcze do 30 czerwca 2011 r., aby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, należało ukończyć studia filologiczne z tytułem magistra lub zdobyć tytuł magistra z innej dziedziny nauki i dodatkowo uzupełnić swoje wykształcenie o studia podyplomowe przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego. Od 1 lipca 2011 r., aby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, wystarczy mieć tytuł magistra jakiegokolwiek kierunku studiów.

Po części określającej zdobyte wykształcenie należy określić swoje doświadczenie zawodowe w zawodzie tłumacza, w tym rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków.

W następnej części CV tłumacza przysięgłego należy wskazać kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą oraz określić znajomość języków obcych. W przypadku tłumacza przysięgłego mile widziana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych w mowie i piśmie.

CV tłumacza przysięgłego powinno też informować o umiejętnościach, które są przydatne lub niezbędne w wykonywaniu tego zawodu, np. obsługa komputera.

Tłumacza przysięgłego powinny cechować: odpowiedzialność, terminowość,
dokładność, komunikatywność, samodyscyplina, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje.

Wzór CV tłumacza przysięgłego

wzzór cv księgowej

Wzór CV dla księgowej

stres związany ze stratą pracy

Jak sobie poradzić ze stresem po utracie pracy?