zamknij
Informacje, które są sprawdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Informacje, które są sprawdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

0udostępnień

Najbardziej popularną metodą selekcyjną wykorzystywaną podczas procesu rekrutacji jest bezpośredni wywiad z kandydatem. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej pada wiele pytań, które są niejednokrotnie dość trudne. Dobrze jest wiedzieć, jakie informacje mogą być sprawdzane przez osobę przeprowadzającą rekrutację.

Rozmowa kwalifikacyjna ma jeden podstawowy cel: dać obu stronom – pracodawcy i kandydatowi okazję do uzyskania informacji potrzebnych im do podjęcia możliwie najlepszej decyzji o zatrudnieniu.

Osoby przeprowadzające rekrutację mogą zadać pytania weryfikujące:

  • informacje biograficzne – weryfikacja dotyczy przede wszystkim cv i listu motywacyjnego, jak również informacji uzyskanych np. z arkuszy biograficznych; chodzi tu głównie o ciągłość wykształcenia i zatrudnienia.
Fot. Fotolia.com

Oto przykłady takich pytań:
Jak dostała pani obecną pracę?
Jakie były obszary pani odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach?
Czego nauczyła się pani w tej pracy? W jaki sposób przyczyniło się to do pani rozwoju?
Jak opisaliby panią podwładni? Koledzy?

  • doświadczenie i osiągnięcia kandydata (kompetencje) – jest to moment na sprawdzenie na jakim poziomie kandydat posiada najważniejsze dla stanowiska kompetencje oraz jakie są jego kluczowe doświadczenia.

Oto przykłady takich pytań:
W jaki sposób dotychczasowe doświadczenie zawodowe przygotowało panią do tej pracy?
Proszę opisać swoje jedno lub dwa największe osiągnięcia oraz największe niepowodzenia.
Jakie było największe wyzwanie, przed którym pani stanęła? Jak pani sobie z nim poradziła?
Jakie najbardziej kreatywne rozwiązanie zastosowała pani w swojej dotychczasowej pracy?
Czy uczestniczyła pani w pracy zespołu, który odniósł sukces? Jaki był pani wkład?
Jakie Pani cechy przyczyniły się do pani sukcesu zawodowego?
Proszę opowiedzieć o nowych inicjatywach lub procedurach, które pani podjęła i wypracowała, a które przyniosły pozytywny efekt?
Jakie sytuacje lub jakie osoby wpłynęły w największym stopniu na pani karierę zawodową?
Proszę opisać sytuację, kiedy pani wyniki nie spełniły oczekiwań.

  • dodatkowe wymogi, np. cechy osobowości (m.in. temperament), styl działania i zdolności.

Oto przykłady takich pytań:
Jaka jest pani najmocniejsza strona, która przyniesie korzyści naszej firmie?
Jak wpływała pani na innych, aby wykonywali swoje obowiązki?

Proszę opisać sytuacje, w których szybko podejmowała pani decyzje.
Czy wspierała pani nową politykę lub procedurę, z którą się pani nie zgadzała?
W jaki sposób motywuje pani swoich podwładnych? A osoby na równorzędnych stanowiskach?
Proszę opisać sytuację, w której miała pani znaleźć informacje, przeanalizować je i podjąć decyzję.
Proszę opisać decyzję, którą pani podejmowała, nie mając wszystkich potrzebnych informacji.
W jakiego typu organizacji chciałaby pani pracować?
Czy woli pani pracować w grupie, czy indywidualnie?
Proszę opisać doświadczenia z pracy w grupie, która przyniosła pani satysfakcję.
Jakie cechy ceni pani u swojego przełożonego?
W jakim środowisku pracuje pani najwydajniej?
Jak wiele wskazówek i informacji zwrotnych potrzebuje pani, aby być skutecznym?
Co według pani jest najbardziej ekscytującego w zmianie? A co najbardziej w niej frustruje?
Jakie jest pani hobby?

  • motywacje kandydata do pracy – badanie motywacji jest jednym z ważniejszych obszarów rekrutacji. Od jej trafnej diagnozy zależy powodzenie procesu rekrutacji oraz wdrożenia pracownika i dalszego przebiegu jego kariery.

Oto przykłady takich pytań:
Czym chciałaby się pani zajmować za 5, 10 lat?

Fot. Fotolia.com

Co pani zrobiła w tym kierunku do tej pory?
Jakie są pani dalsze plany zawodowe?
Z jakiego powodu opuszcza pani obecną pracę?
Co Pani skłoniło do odpowiedzi na nasze ogłoszenie?
Jakie zadania sprawiały pani najwięcej, a jakie najmniej  satysfakcji?
W jakiej firmie pracowało się pani najlepiej? Dlaczego?
Jakie warunki musiałaby spełniać firma by chętnie pani w niej pracowała?
W jakiej strukturze organizacyjnej pracowało się pani najefektywniej?

Ponadto w czasie rozmowy kwalifikacyjnej padają pytania związane z warunkami zatrudnienia. Od odpowiedzi na te pytania zależy dalsza współpraca obu stron.

Oto one:
Jakie są pani oczekiwania finansowe?
Jaki jest okres wypowiedzenia w pani aktualnej pracy?
Od kiedy może zacząć Pan pracę?
Jak określiłby Pan swoją dyspozycyjność?
Czy posiada Pan samochód?
Czy możliwa będzie przeprowadzka do innego miasta?

Ta wiedza powoli ci się lepiej przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ już wiesz jakie informacje są weryfikowane przez rekrutujących.

Najczęstsze błędy w motywowaniu pracowników

Miejsca, w których pracodawcy szukają pracowników