zamknij
Miejsca, w których pracodawcy szukają pracowników

Miejsca, w których pracodawcy szukają pracowników

0udostępnień

Źródłami ofert pracy, z których najczęściej korzystamy, są ogłoszenia prasowe oraz te zamieszczane w internecie. Jak się jednak okazuje, pracodawcy – szukając kandydatów do pracy – wykorzystują w pierwszej kolejności zupełnie inne kanały.

Najczęściej wykorzystywanymi kanałami komunikacyjnymi są:
1) agencje rekrutacyjne (często specjalizujące się w określonych grupach kandydatów, np. top managerowie, stanowiska przedstawicieli handlowych oraz średniego szczebla managerowie sprzedaży, pracownicy liniowi poszczególnych branż itd.),
2) ogłoszenia: prasowe, internetowe, rzadziej RTV (media lokalne lub ogólnopolskie),
3) referencje własnych pracowników, rekomendacje,
4) wydawnictwa branżowe,
5) profesjonalne stowarzyszenia,
6) szkoły i uniwersytety,
7) internet (grupy dyskusyjne, portale dla poszukujących pracy i poszukujących pracowników) i intranet,
8) zgłoszenia kandydatów bezpośrednio do firm,
9) targi pracy/giełdy pracy/dni otwarte,
10) praktyki/staże.

Jest jednak pewien rozdźwięk w szukaniu kandydatów przez firmy oraz w szukaniu pracy przez kandydatów.

Nowy obraz
Największe zmiany jakie zachodzą na rynku pracy, mające również wpływ na sposoby rekrutacji, dotyczą płci, wieku i narodowości nowych grup potencjalnych pracowników. Cześć firm odkryła nowe grupy i do nich bezpośrednio kieruje swoją ofertę, np. Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie w związku z brakiem kierowców autobusów skierowały ofertę bezpośrednio do kobiet. Zrobili to, ponieważ doszli do wniosku, że jest to grupa osób w mniejszym stopniu narażona na migrację. Firmy zaczęły bardziej doceniać osoby z ustabilizowaną sytuacją rodzinną, a także ogromnym doświadczeniem w wieku powyżej 40. i 50. lat. Odkryto również, że wraz z migracją Polaków do krajów Europy Zachodniej do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców zza wschodniej granicy poszukujących pracy.

Zmiana dotyczy także obszaru geograficznego. Ogłoszenia o pracę w Polsce dla Polaków są rozpowszechniane przez media w największych skupiskach Polaków w Europie, np. w Wielkiej Brytanii czy Francji. Robi się to po, aby zmobilizować ich do powrotu.

I wreszcie sięgnięto do alternatywnych źródeł poszukiwania kandydatów. Jedną z takich metod jest umieszczanie ogłoszeń przy kościołach, a nawet zaangażowanie księży w aktywne pozyskiwanie kandydatów. Jeszcze innym sposobem jest rekrutowanie do firmy jednocześnie kilku osób z rodziny. Jak to wygląda? Otóż warunkiem zatrudnienia żony jest zatrudnienie męża. Taki sposób wykorzystywany jest przez jeden z zakładów mięsnych w Polsce.

Informacje, które są sprawdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Takich testów możesz się spodziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej