zamknij
Na co zwraca uwagę rekruter czytając CV?

Na co zwraca uwagę rekruter czytając CV?

0udostępnień
weryfikacja cv

List motywacyjny i życiorys to dla kandydatki do pracy pierwsza okazja do zaprezentowania siebie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby w dokumentach tych wyeksponować te cechy, które są poszukiwane przez potencjalnego pracodawcę. Na co jeszcze zwraca rekruter, czytając CV? Podpowiedź znajdziesz w poniższej poradzie.

Etap pierwszy

Po otrzymaniu wielu CV rekruter musi wykonać wstępną ich selekcję. W pierwszej kolejności eliminuje te podania, które nie spełniają podstawowych wymagań dla danego stanowiska. Czytając CV, zwraca szczególną uwagę na:

 • oznaki nastawienia na osiągnięcia i wyniki, np.: orientacja na zysk, stabilizację lub rozwój zawodowy,
 • tempo rozwoju zawodowego,
 • cele zawodowe w stosunku do oferowanej pracy,
 • gotowość do poświęceń i ciężkiej pracy,
 • formę graficzną podania i staranność jego przygotowania.

Etap drugi

Po wstępnej selekcji rekruter szczegółowo przygląda się różnicom pomiędzy wybranymi kandydatami. Efektem końcowym jest stworzona lista najlepszych z nich.

Podczas przeglądania ofert osoba rekrutująca wyczulona jest na znaki ostrzegawcze, które mogą wskazywać na słabsze strony kandydata, takie jak: Fot. Fotolia.com

 • długi opis wykształcenia (prawdopodobnie małe doświadczenie),
 • widoczne luki w wykształceniu i przebiegu kariery,
 • zbyt dużo informacji osobistych (prawdopodobnie małe doświadczenie),
 • podanie wyłącznie nazw firm i zajmowanych stanowisk, bez wyszczególnienia wyników lub osiągnięć,
 • brak nazw, dat itp. (podane informacje nie do końca są prawdziwe),
 • błędy w pisowni i słaba jakość kopii podania.

Natomiast w przypadku analizy listów motywacyjnych, osoba rekrutująca weźmie również pod uwagę:

 • profesjonalizm (list powinien mieć formę oficjalną, właściwy początek i zakończenie, ważne jest to, od jakich słów się zaczyna, czy nie ma w nim błędów gramatycznych i ortograficznych),
 • oryginalność (czy kandydat zadał sobie trud dostosowania listu do wymagań stanowiska, czy zamieścił informacje świadczące o znajomości firmy),
 • wrażenie ogólne (czy kandydatka przekonała rekrtutera do siebie, czy ten list wywarł na nim pozytywne wrażanie).

Zjawisko blogerek modowych: cała prawda o branży i zarobkach

karoshi

Quiz: Wypalenie zawodowe