zamknij
Jak zostać dziennikarzem?

Jak zostać dziennikarzem?

0udostępnień
ścieżka kariery dziennikarza

Dziennikarstwo to bardzo interesująca profesja, dlatego każdego roku wydziały dziennikarstwa są oblegane przez maturzystów. W zawodzie tym liczy się nie tylko wiedza, ale także ważne są predyspozycje. Dziennikarz wyróżnia się elokwencją, komunikatywnością i odpornością na stres.

Predyspozycje

 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • stanowczość
 • cechy przywódcy
 • zdolność łatwego wypowiadania się w mowie i w piśmie
 • otwartość na ludzi
 • odporność na stres i presję
 • odporność na krytykę
 • spostrzegawczość
 • zdolność koncentracji uwagi
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • otwartość na wydarzenia
 • dokładność
 • wnikliwość
 • cierpliwość
 • poprawna dykcja (w przypadku dziennikarza telewizyjnego i radiowego)

Wykształcenie dziennikarza

Do zawodu dziennikarza najlepiej przygotowują studia dziennikarskie – magisterskie lub dyplomowe. Wśród dziennikarzy są również absolwenci politologii, prawa, socjologii, filologii polskiej, stosunków międzynarodowych i inni. Osoby te piszą o zagadnieniach, w których są specjalistami.

Wiedza i umiejętności

 • znajomość języka polskiego
 • umiejętność budowania przekazu medialnego
 • zdolność planowania pisma
 • bardzo dobry warsztat językowy
 • znajomość prawa prasowego i autorskiego
 • wiedza na temat procesu wydawniczego
 • znajomość mediów
 • wiedza na temat określonej branży
 • umiejętność pozyskiwania informacji
 • wiedza na temat pisania tekstów do internetu (w przypadku pracy w redakcji internetowej)

Miejsce pracy dziennikarza

 • wydawnictwa drukujące prasę o charakterze informacyjnym, prasę specjalistyczną, branżową, kolorową
 • radio i telewizja
 • portale internetowe

Inne nazwy

 • reporter
 • publicysta

Możliwości awansu dziennikarza

 • dziennikarz rubryki/programu
 • redaktor prowadzący
 • zastępca redaktora naczelnego
 • redaktor naczelny
streszczenie bizensplanu

Streszczenie biznesplanu

Agnieszka Fitkau-Perepeczko

Agnieszka Perepeczko – aktorka, fotograf i kobieta pełna życia