zamknij
Jak zostać prawnikiem?

Jak zostać prawnikiem?

0udostępnień
Jak zostać prawnikiem

Zawód prawnika kojarzy się z fascynującą pracą, prestiżem i wysokimi zarobkami. Aby jednak do tego wszystkiego dojść, należy posiadać odpowiednie dla zawodu prawnika predyspozycje i ciężko pracować – zarówno w czasie studiów prawniczych, jak i po ich ukończeniu.

W tej poradzie opiszemy ścieżkę kariery prawnika bez aplikacji.

Predyspozycje do zawodu prawnika

 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • systematyczność
 • pracowitość i chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • talent oratorski
 • odporność na stres
 • realizm w ocenie sytuacji
 • doskonała pamięć
 • umiejętność kojarzenia faktów
 • umiejętności organizacyjne
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli

Wykształcenie prawnicze

Ukończenie studiów na wydziale prawa wyższej szkoły prywatnej lub publicznej.

Wymagana wiedza w zawodzie prawnika

 • znajomość zagadnień prawa materialnego i procesowego
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących określonej branży
 • wiedza z zakresu administracji, funkcjonowania organów państwowych i organów kontrolnych, systemu sądownictwa
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy
 • umiejętność tworzenia, analizy i oceny dokumentów firmowych (przede wszystkim umów)

Miejsce pracy prawnika

 • biura prawne
 • firmy doradcze i analityczne
 • instytucje państwowe, instytucje unijne
 • korpus służby cywilnej, urzędy administracji rządowej i samorządowej
 • urzędy skarbowe
 • policja
 • działy prawne w firmach prywatnych
 • jednostki oświatowe
 • banki
 • firmy pośrednictwa finansowego
 • wydawnictwa prawnicze

Inne nazwy zawodu prawnika spotykane w ogłoszeniach o pracę

 • specjalista ds.prawnych
 • doradca prawny
 • specjalista ds. obsługi prawnej

Możliwość awansu prawnika

Szef/dyrektor działu prawnego

Zobacz także:

Wzór CV dla prawnika

moda zima 2014

Gorące zimowe trendy – jak modnie wyglądać w pracy zimą

Jak wybrnąć z niezręcznej sytuacji

Jak wybrnąć z niezręcznej sytuacji?