zamknij

Wzór CV dla redaktora

0udostępnień
wzór cv redaktora

Jesteś zainteresowana pracą na stanowisku redaktora w wydawnictwie, redakcji czasopisma, redakcji książek, redakcji portalu internetowego, firmie, która wydaje biuletyny wewnętrzne? Tu znajdziesz wzór CV dla redaktora.

CV redaktora powinno zaczynać się od danych, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Pod wyżej wymienionymi danymi należy podać informacje o zdobytym wykształceniu. Należy przy tym podać datę rozpoczęcia i ukończenia studiów, a także nazwę uczelni i kierunek. Na stanowisku redaktora preferowane jest ukończenie uczelni na kierunku dziennikarstwo, filologia polska, politologia, filozofia, prawo.

Kolejną częścią CV redaktora jest doświadczenie zawodowe. Praca i praktyki w wydawnictwach, redakcjach czasopism, redakcjach książek, redakcjach portali internetowych, firmach, które wydają biuletyny wewnętrzne powinny być omówione tak, aby osoba, która przegląda CV dowiedziała się z niego czego kandydat nauczył się podczas wcześniej wykonywanej pracy.

W kolejnej części CV redaktora należy wskazać kursy i szkolenia związane z pracą redaktora, a następnie określić znajomość języków obcych. Szkolenia i znajomość języków obcych można potwierdzić właściwymi dyplomami i certyfikatami.

CV redaktora powinno też informować o umiejętnościach przydatnych albo niezbędnych w wykonywaniu tego zawodu, np. obsługa komputera lub programu cms (w przypadku redaktora portalu internetowego).

Na stanowisko redaktora są poszukiwane osoby, które charakteryzują się skrupulatnością, odpowiedzialnością, komunikatywnością, spostrzegawczością, potrafią dotrzymywać terminów i dobrze organizować sobie pracę. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje.

Wzór CV redaktora

wzór cv brand manager

Wzór CV dla Brand Managera

wzór cv key account managera

Wzór CV dla Key Account Managera