zamknij
Wzór CV dla Brand Managera

Wzór CV dla Brand Managera

0udostępnień
wzór cv brand manager

Jesteś zainteresowana pracą na stanowisku Brand Managera w firmie z branży dóbr szybko zbywalnych (FMCG), firmie produkcyjnej czy w agencji reklamowej? Tu znajdziesz wzór CV dla Brand Managera.

Na początku CV Brand Managera powinny znaleźć się dane kandydata, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Pod danymi należy podać informacje o posiadanym wykształceniu. Wypełniając tę część CV, należy podać datę rozpoczęcia i ukończenia szkoły wyższej, a także nazwę uczelni i kierunek. W tym zawodzie dobrze widziane jest wyższe wykształcenie ekonomiczne, a przynajmniej licencjat (np. na kierunku marketing i zarządzanie). W przypadku firmy z branży telekomunikacyjnej ważne jest wykształcenie kierunkowe lub/i doświadczenie techniczne.

W następnej części CV Brand Managera należy wskazać doświadczenie zawodowe. Praca i praktyki powinny być przedstawione tak, aby przyszły pracodawca wiedział jaką wiedzę i umiejętności nabył kandydat podczas wcześniej wykonywanej pracy.

W dalszej części CV Brand Managera należy wskazać ukończone kursy i szkolenia przydatne w tym zawodzie oraz określić znajomość języków obcych (zazwyczaj wymagana jest bardzo dobra znajomość jeżyka angielskiego). Informacje o szkoleniach i znajomości języków obcych warto potwierdzić certyfikatami i dyplomami.

W CV Brand Managera należy wymienić również umiejętności, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu.

Brand Manager powinien cechować się wyobraźnią, wytrwałością w dążeniu do celu, odpornością na stres, wysoką kulturą osobistą, zdolnościami negocjacyjnymi, o czym również należy wspomnieć w CV.

Wzór CV Brand Managera

wzór cv copywritera

Wzór CV dla copywritera

wzór cv redaktora

Wzór CV dla redaktora