zamknij
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz usłyszeć pytania uzupełniające

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz usłyszeć pytania uzupełniające

0udostępnień

Starając się o pracę zdarza się, że udzielamy wymijających lub niepełnych odpowiedzi. Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy zdenerwowane lub niewłaściwie przygotowane do rozmowy kwalifikacyjnej. Takie informacje są niewystarczające dla osób rekrutujących, ponieważ nie uzyskały od nas jakościowych i diagnostycznych odpowiedzi.

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej unikaj niepełnych wypowiedzi, opinii na określone tematy, wymijających odpowiedzi. Takie informacje tylko wydają się przekazywać treści opisujące twoje zachowanie, lecz w rzeczywistości nie robią tego. Często brzmią bardzo dobrze, ale doświadczony rekruter nie nabierze się na nie. Będzie wiedział, że nie są to przekazy nośne i zawierające wartościowe informacje. Po uzyskaniu wymijających odpowiedzi zacznie zadawać dodatkowe pytania, które będą miały na celu uzupełnienie niepełnych informacji, które przekazałaś.

Według osób przeprowadzających rekrutacje w wypowiedziach kandydatów często pojawiają się:
1) okrągłe zdania – ogólniki, które brzmią bardzo dobrze, ale nie dostarczają ważnych  szczegółów. Pojawiają się w wypowiedziach takie słowa jak: zawsze, wszystkie, czasami, przeważnie np.:
Zawsze staram się dbać o potrzeby klienta.
Wszystkie moje pomysły w tym projekcie były wprowadzone.

2) osądy – prywatne opinie kandydata mówiące, ale nie fakty np.:
Byłem najskuteczniejszym pracownikiem w dziale.
Mój angielski jest na poziomie średniozaawansowanym.

3) gdybanie – teoretyczne stwierdzenia dotyczące przyszłości, czyli tego, co kandydat zrobiłby lub co zamierza zrobić, a nie czego faktycznie dokonał (dotyczy osób, które mają doświadczenia i powinny się odnosić do swych konkretnych zachowań) np.:
Gdyby decyzja należała do mnie to postąpiłbym w tej sytuacji inaczej niż mój szef.
Zamierzam niedługo iść na  kurs specjalistyczny.

W każdej tego typu sytuacji rekruter będzie zadawał pytania uzupełniające, pozwalające na uzyskanie wartościowych i kompletnych informacji. Przede wszystkim informacji odnoszących się do konkretnych zachowań kandydata świadczących o jego doświadczeniu i umiejętnościach.

Przykład pytań uzupełniających (pogłębiających)

Zdania okrągłe

Fot. Fotolia.com

Przykład 1.
Zdanie okrągłe:
Zawsze staram się dbać o potrzeby klienta.
Pytania uzupełniające:
W jaki sposób dba pani o potrzeby klientów? Co pani konkretnie robi by zadbać o potrzeby klientów?

Przykład 2.
Zdanie okrągłe:
Wszystkie moje pomysły w tym projekcie były wprowadzone.
Pytania uzupełniające:
Jakie konkretnie pomysły zostały wprowadzone?
Proszę podać przykład trzech pomysłów, które zostały wprowadzone?
Na czym polegał przykładowy pomysł?

Przykład 3.
Zdanie okrągłe:
Przez większą część trwania projektu byłam w stanie sprawować kontrolę nad jego realizacją.
Pytania uzupełniające:
Jakie konkretnie kroki podjęła pani, aby sprawować kontrolę nad realizacją projektu?
Przez jaką część projektu sprawowała pani kontrolę?
Z jakiego powodu nie sprawowała pani kontroli przez cały okres trwania projektu?

Przykład 4.
Zdanie okrągłe:
Zainicjowałam proces zmian kluczowych procedur w dziale.
Pytania uzupełniające:
Jakie to były kluczowe procedury?
Co pani rozumie przez słowo „zainicjowałam'”?

Osądy

Przykład 1
Osąd:
Byłam najskuteczniejszym pracownikiem w dziale.
Pytanie uzupełniające:
Po czym pani wnioskuje, że była najskuteczniejszym pracownikiem?

Przykład 2
Osąd:
Mój angielski jest na poziomie średniozaawansowanym.
Pytanie uzupełniające:
Skąd ma pani pewność, że pani angielski jest na tym poziomie?

Przykład 3
Osąd:
Naprawdę można zrobić wiele, aby klient poczuł się dobrze obsłużony.
Pytanie uzupełniające:
Proszę podać mi przykład dodatkowych działań, które podjęła pani w celu właściwej obsługi klienta.

Przykład 4
Osąd:
Z sukcesem wdrożyłam nową linię produktową w naszej firmie.
Pytania uzupełniające:
Jakie były kryteria oceny sukcesu tego pomysłu?
Jaka konkretnie była pani rola w tych działaniach?

Fot. Fotolia.com

Przykład 5
Osąd:
Jestem najlepszą kandydatką na to stanowisko.
Pytanie uzupełniające:
Po czym pani wnioskuje, że jest pani najlepszą kandydatką?

Gdybanie     

Przykład 1
Gdybanie:
Gdyby decyzja należała do mnie to postąpiłabym w tej sytuacji inaczej niż mój szef.
Pytania uzupełniające:
Co pani konkretnie zrobiłaby w tej sytuacji?
Proszę opisać podobne zdarzenie, które miało miejsce w pani życiu zawodowym … Co pani wtedy zrobiła?

Przykład 2
Gdybanie:
Zamierzam niedługo iść na  kurs specjalistyczny.
Pytanie uzupełniające:
Co pani zrobiła do tej pory, by iść na ten kurs?

Przykład 3
Gdybanie:
Ta sytuacja nauczyła mnie nie tylko, co należy powiedzieć następnym razem, ale także czego w ogóle nie mówić.
Pytanie uzupełniające:
Czy może pani opowiedzieć mi o sytuacji, w której wykorzystała pani tę naukę?

Przykład 4
Gdybanie:
W poprzedniej pracy przekonałam się, jak ciężko było rozwiązać konflikt z pracownikiem. Wiedziałam już, że do tego typu sytuacji należy podejść zupełnie inaczej.
Pytania uzupełniające:
Jakie podejście zastosowała pani w rozwiązaniu konfliktu?
Co pani zrobiła w tej sytuacji?
Proszę opisać podobną sytuację, która miała miejsce … Co pani wtedy zrobiła?
Dlatego – aby dobrze wypaść w czasie rozmowy rekrutacyjnej i udzielać wyczerpujących odpowiedzi – warto dobrze przygotować się do spotkania w sprawie pracy.

Rezygnujesz z pracy? Zostaw po sobie dobre wrażenie

Zorganizuj pracownikom szkolenie