zamknij
Rozmowa kwalifikacyjna. Rodzaje wywiadu rekrutacyjnego

Rozmowa kwalifikacyjna. Rodzaje wywiadu rekrutacyjnego

0udostępnień

Wywiad rekrutacyjny zajmuje ok. 40-50 proc. czasu rozmowy kwalifikacyjnej. Na tym etapie osoba prowadząca spotkanie w sprawie pracy gromadzi informacje potrzebne do wybrania odpowiedniego kandydata oraz rekomenduje swoją firmę. Można wyróżnić kilka wywiadów rekrutacyjnych. Na czym polegają?

Chcąc zweryfikować wiele informacji w ograniczonym czasie, które otrzymaliśmy od kandydata do pracy, dobrze jest skorzystać z różnych rodzajów wywiadów rekrutacyjnych.

Możemy wyróżnić kilka typów wywiadów rekrutacyjnych:

Wywiad swobodny – rozmowa, w której większą inicjatywę w doborze udzielanych informacji może mieć kandydat. Prowadzący rozmowę może na przykład poprosić, aby kandydat powiedział coś o sobie, czy też przedstawił swoje plany, cele zawodowe itp. Wywiad ten stosujemy, gdy chcemy pomóc osobie kandydującej do pracy otworzyć się, ale też, gdy dotyczy on ogólnych informacji, np. biograficznych.

Wywiad stresujący – rozmowa prowadzona w aranżowanej, stresogennej atmosferze. Większość osób utożsamia wywiad stresujący z inwazyjnymi pytaniami. Nic bardziej mylnego. Pytania zadawane podczas tego wywiadu są jak najbardziej dozwolone. Stresogenność w trakcie tego wywiadu wywołana jest jedynie przez szybki sposób zadawania pytań oraz ograniczenia czasowe na udzielenie odpowiedzi przez kandydatów.

Fot. Fotolia.com

Przykład:
Za chwilę zadam Pani/Panu kilka pytań. Każde z nich ma ograniczenie czasowe. Proszę zatem o konkretne odpowiedzi oraz stosowanie się do ograniczeń czasowych… Dobrze?

Zobacz także: Niedopuszczalne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Wywiad ustrukturyzowany, wywiad standaryzowany – rozmowa, podczas której pojawiają się standardowe pytania i problemy. Najczęściej stosowany przy diagnozie kompetencji. Wywiad ten dostarcza dodatkowych cennych odpowiedzi wynikających z rozkładu odpowiedzi wielu kandydatów.

Przykład:
Podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydat proszony by dokończył zdanie „Człowiek to…” odpowiedział „istota społeczna”. Jego odpowiedź była identyczna w 90 proc. z odpowiedziami innych kandydatów. Tylko 10 proc. udziela innej odpowiedzi. Możemy wnioskować na tej podstawie np. o nieszablonowym myśleniu kandydatów zaliczających się do 10 proc. i o szablonowym myśleniu naszego kandydata. Potwierdźmy jednak naszą jednostkową konkluzję w dodatkowy sposób.

Wywiad kompetencyjny – wywiad sytuacyjny, oparty na konkretnych zachowaniach kandydata w opisywanych sytuacjach. Często wywiad ten bywa również usystematyzowany, ponieważ do danego stanowiska mamy przypisane konkretne kompetencje w oczekiwanym profilu i często diagnozujemy je u wszystkich kandydatów na to stanowisko w taki sam sposób. Wywiad ten jest często krytycznym elementem podczas całej rekrutacji.
Podczas jednego spotkania możemy wykorzystać większość z tych wywiadów.

Przykład:
Przeprowadzając rozmowę z kandydatem na stanowisko Przedstawiciela Handlowego rozpoczynamy od wywiadu stresującego, który automatycznie jest wywiadem ustrukturyzowanym, a następnie przechodzimy do wywiadu swobodnego dotyczącego informacji biograficznych i kończymy ponownie ustrukturyzowanym sprawdzającym kompetencje (behawioralnym).

Zobacz także: Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną? Miniporadnik dla pracodawcy

Sesderma – zestaw dla skóry z trądzikiem różowatym

Jak poprawnie pakuje się paczki zagraniczne?