zamknij

Wzór CV dla architekta

0udostępnień
wzór cv architekta

Jesteś zainteresowana pracą na stanowisku architekta w firmie developerskiej, studiu projektowym lub biurze architektonicznym? Tu znajdziesz wzór CV dla architekta.

CV architekta – jak każde inne – powinno zaczynać się od danych, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Następnie należy podać informacje o zdobytym wykształceniu. Warunkiem pracy na stanowisku architekta jest zdobycie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura i urbanistyka. Nie należy również pomijać szkół podyplomowych dla architektów. Wypełniając tę część CV, trzeba podać datę rozpoczęcia i ukończenia studiów, a także nazwę uczelni i kierunek.

Kolejną częścią CV architekta – bardzo istotną – jest doświadczenie zawodowe. Praca, staże i praktyki w firmach developerskich, studiach projektowych i biurach architektonicznych powinny być omówione w taki sposób, aby przyszły pracodawca wiedział czego kandydat nauczył się podczas wcześniej wykonywanej pracy.

W kolejnej części CV architekta należy wskazać szkolenia związane z pracą architekta, a następnie określić znajomość języków obcych. Informacje o szkoleniach i znajomości języków obcych można potwierdzić właściwymi certyfikatami i dyplomami.

CV architekta powinno też informować o umiejętnościach, które są przydatne i potrzebne w wykonywaniu zawodu, np. obsługa programów graficznych, biegła znajomość komputera, umiejętność rysunku technicznego.

Warto również dodać do CV nasze cechy osobowościowe, które są oczekiwane przez pracodawców szukających osób na stanowisko architekta. Są to na przykład: kreatywność, koncepcyjne myślenie, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w prowadzeniu projektów czy łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

W CV architekta powinny się znaleźć informacje o nagrodzonych projektach. W tej części warto wymienić nazwę konkursu, nazwę nagrody i rok jej otrzymania.

Do CV warto dołączyć swoje portfolio.

Wzór CV architekta

wzór cv grafik

Wzór CV dla grafika

wzór cv dziennikarza

Wzór CV dla dziennikarza