zamknij
Wzór CV dla dziennikarza

Wzór CV dla dziennikarza

0udostępnień
wzór cv dziennikarza

Jesteś zainteresowana pracą na stanowisku dziennikarza w wydawnictwie, redakcji gazet, redakcji pism, stacji telewizyjnej czy w redakcji portalu internetowego? Tu znajdziesz wzór CV dla dziennikarza.

CV dziennikarza – jak każde inne – powinno zaczynać się od danych, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Następnie należy podać informacje o posiadanym wykształceniu, najlepiej humanistycznym. Wypełniając tę część CV, trzeba podać datę rozpoczęcia i ukończenia studiów, a także nazwę uczelni i kierunek.

Następną częścią CV dziennikarza jest doświadczenie zawodowe. Praca i praktyki w wydawnictwach prasy papierowej, redakcjach portali internetowych, a także stacjach telewizyjnych czy radiowych powinny być przedstawione tak, aby potencjalny pracodawca wiedział czego kandydat nauczył się podczas wcześniej wykonywanej pracy.

W kolejnej części CV dziennikarza należy wskazać ukończone szkolenia przydatne w pracy dziennikarza, a następnie określić znajomość języków obcych. Informacje o szkoleniach i znajomości języków obcych warto potwierdzić certyfikatami i dyplomami.

CV dziennikarza powinno też informować o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu, np. obsługa komputera, obsługa programów cms.

Zawód dziennikarza przeznaczony jest dla osób posiadających talent do umiejętnego wypowiadania się w mowie i piśmie, kreatywnych, odpowiedzialnych, komunikatywnych, odpornych psychicznie. Dlatego warto również dodać do CV nasze cechy osobowościowe, przydatne w zawodzie dziennikarza i oczekiwane przez potencjalnego pracodawcę.

W CV dziennikarza powinny się znaleźć informacje o nagrodzonych artykułach czy programach. W tej części warto wymienić nazwę konkursu, nazwę nagrody i rok jej otrzymania.

Do CV można dołączyć trzy, cztery artykuły, które potwierdzą umiejętności dziennikarskie kandydata.

Wzór CV dziennikarza

wzór cv architekta

Wzór CV dla architekta

wzór cv copywritera

Wzór CV dla copywritera