zamknij
Wzór CV dla specjalisty do spraw kadr i płac

Wzór CV dla specjalisty do spraw kadr i płac

0udostępnień
wzór cv specjalisty do spraw kadr i płac

Jesteś zainteresowana pracą na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac w dziale kadr, w firmie doradztwa personalnego lub firmie zajmującej się działalnością rachunkowo-księgową? Tu znajdziesz wzór CV dla specjalisty do spraw kadr i płac.

Dobrze przygotowane CV specjalisty do spraw kadr i płac powinno zaczynać się od następujących danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Po danych osobowych w CV specjalisty do spraw kadr i płac powinny znaleźć się informacje na temat posiadanego wykształcenia. Należy w tym miejscu podać datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek. Warto wiedzieć, że na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac preferowane są osoby z dyplomem ukończenia studiów z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji lub prawa.

W następnej części CV należy określić zdobyte doświadczenie zawodowe. Należy przy tym wymienić rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy, a także zakres obowiązków. Informacje należy przedstawić na tyle dokładnie, aby potencjalny pracodawca dowiedział się z nich, że kandydatka ma m.in. dużą wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, a także potrafi prowadzić dokumentację kadrowo-płacową.

Kolejna część CV specjalisty do spraw kadr i płac to informacje dotyczące ukończonych kursów i szkoleń związanych z wykonywaną pracą. Świadczą one o potencjale kandydata. W tym miejscu warto również określić znajomość języków obcych. Szkolenia i znajomość języków obcych warto potwierdzić dyplomami.

W CV specjalisty do spraw kadr i płac należy również umieścić informacje o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu tego zawodu, np. obsługa komputera i programów komputerowych kadrowo-płacowych, a także znajomość narzędzi wspomagających pracę przy wyliczaniu płac.

W ostatniej części CV specjalisty do spraw kadr i płac warto zamieścić predyspozycje do wykonywania zawodu. Są to na przykład: umiejętność komunikowania się, otwartość na kontakty z innymi ludźmi, umiejętność słuchania innych, odporność na stres, opanowanie emocjonalnie, brak uprzedzeń do ludzi oraz umiejętność obserwacji.

Wzór CV specjalisty do spraw kadr i płac

powrót do pracy po urodzeniu dziecka

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka

Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska – mama, bizneswoman i podróżniczka