zamknij
Wzór CV dla specjalisty do spraw PR

Wzór CV dla specjalisty do spraw PR

0udostępnień
wzór cv specjalisty do spraw pr

Jesteś osobą komunikatywną, odporną na stres, kreatywną i chciałabyś pracować na stanowisku specjalisty do spraw Public Relations? Tu znajdziesz wzór CV dla specjalisty ds. PR.

Właściwie przygotowane CV specjalisty do spraw Public Relations – jak każde inne – powinno zaczynać się od danych osobowych takich jak: imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i adres mailowy.

Obok danych warto zamieścić zdjęcie. Jest ono dość ważne, ponieważ specjalista ds. PR reprezentuje firmę na zewnątrz przez to wystawia jej świadectwo. Jego wizerunek musi pasować do przyszłej firmy.

Pod danymi osobowymi powinny znaleźć się informacje o posiadanym wykształceniu, w tym datę rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz nazwę uczelni i kierunek. Preferowane przez pracodawców wykształcenie wyższe obejmuje takie kierunki jak dziennikarstwo, nauki społeczne, marketing lub politologia.

W kolejnej części CV specjalisty ds. PR należy umieścić informacje na temat zdobytego doświadczenia zawodowego. W tym miejscu trzeba wymienić rok rozpoczęcia i zakończenia danej pracy, nazwę firmy i zakres obowiązków. Obowiązki służbowe należy wymienić tak, aby potencjalny pracodawca zorientował się czego kandydat nauczył się podczas pracy w poprzednich firmach.

W następnej części CV specjalisty ds. PR należy omówić kursy i szkolenia związane z wykonywaną pracą. Świadczą one o potencjale kandydata oraz o tym, że jest chętny pogłębiać swoją wiedzę. W tym miejscu warto również określić znajomość języków obcych. W tym zawodzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość chociaż jednego języka obcego. Szkolenia i znajomość języków obcych warto potwierdzić właściwymi dyplomami i certyfikatami.

W CV specjalisty do spraw Public Relations należy również umieścić informacje o umiejętnościach, które są niezbędne w wykonywaniu tego zawodu (np. obsługa komputera).

Specjalista ds. PR powinien być kreatywny, komunikatywny, odporny na stres, elokwentny. Dlatego warto te cechy zawrzeć w CV w części Dodatkowe informacje. W tym miejscu warto też napisać o swoim hobby.

Wzór CV specjalisty do spraw PR

Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska – mama, bizneswoman i podróżniczka

tae bo

Tae-bo – dynamiczna gimnastyka dobra na stres